SZKOLENIA

Centrum szkoleniowe CCIFP

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów.

Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie otwartych spotkań merytorycznych skierowanych do przedsiębiorców i pracowników firm. Eksperci z firm stowarzyszonych przedstawiają aktualne zagadnienia z zakresu prawa, finansów, handlu, marketingu, HR, komunikacji, zarządzania, rozwoju osobistego oraz wielu innych.

Centrum szkoleniowe prowadzi wydarzenia w formule otwartej oraz szkolenia wewnętrzne dla firm na podstawie indywidualnych zleceń.

Prowadzimy również specjalistyczne kursy i szkolenia językowe otwarte dla szerokiej publiczności osób dorosłych. Zajęcia odbywają się w siedzibie CCIFP i prowadzone są w formułach od zajęć indywidualnych po grupy maksymalnie 10 osobowe. Realizujemy również kursy zamknięte na potrzeby danego Klienta dla pracowników jego firmy i w jego siedzibie.

Szkolenie w Twojej firmie

Powiedz nam o potrzebach Twojego zespołu i wskaż tematy potrzebnych szkoleń

Jakie są potrzeby szkoleniowe w Twojej firmie?

Zdobywaj wiedzę z CCIFP

Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz
Manager Centrum Szkoleniowego
tel.: +48 22 696 75 99
alicja.rukowicz@ccifp.pl

Kontakt