Certyfikacja handlowa

Potwierdź państwowym dyplomem swoje doświadczenie zawodowe poprzez walidację kwalifikacji handlowych!

CCIFP jest od czerwca 2019r. Instytucją Certyfikującą, co oznacza, że posiada uprawnienia do wydawania certyfikatów w 3 zawodach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – SPRZEDAWCA
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - HANDLOWIEC

 

Co to jest walidacja kwalifikacji handlowych?

Działania sprzedażowo-handlowe wymagają wykorzystania złożonych umiejętności, których nie uczy się w szkołach. Sprzedawcy i handlowcy swoje kwalifikacje zdobywają poprzez doświadczenie zawodowe: codzienna praktyka, uczenie się od współpracowników, uczestnictwo w szkoleniach.

Jak zatem porównać kompetencje pochodzące z tak różnych źródeł? Należy do nich przyłożyć wspólną miarę w postaci jasno określonych kwalifikacji! Taką miarą jest opracowany system walidacji (czyli potwierdzenia) kompetencji.

Walidacja kwalifikacji handlowych to uzyskanie formalnego potwierdzenia posiadania umiejętności w obszarze sprzedaży i handlu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ : Plik do pobrania TUTAJ

Komu potrzebna jest walidacja?

Oferta potwierdzenia kwalifikacji adresowana jest do:

Osób fizycznych:

 • już wykonujących zawód sprzedawcy / przedstawiciela handlowego / handlowca i chcących poświadczyć swoje doświadczenie zawodowe oficjalnym dyplomem. 
 • zamierzających podjąć pracę w tych zawodach. Posiadanie certyfikatu to duża korzyść wzmacniająca kandydaturę osoby ubiegającej się o pracę. 

 

Firm:

 • jako narzędzie stanowiące alternatywę dla procedur 'Assessment Center' w procesach rekrutacyjnych
 • jako element systemu motywacyjnego
 • jako narzędzie w procesie rekrutacji wewnętrznej i ewaluacji pracowników zespołów sprzedażowych/handlowych

 

Instytucji:

 • np. Urzędy Pracy, jako narzędzie potwierdzające kwalifikacje osób bezrobotnych i osób chcących się przekwalifikować
 • zainteresowane poszerzeniem/uzupełnieniem swojej oferty o certyfikaty kwalifikacji funkcjonujące w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)

   

Najważniejsze korzyści dla uczestnika

 • Formalne potwierdzenie przygotowania do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE;
 • Uzyskanie certyfikatu - dokumentu honorowanego w całej UE;
 • Uzyskanie informacji o ew. obszarach do rozwoju;
 • Poprawa swojej pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.

Korzyści dla pracodawcy

 • Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji;
 • Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika;
 • Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego AC);
 • Zaoferowanie pracownikowi możliwości zdobycia certyfikatu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji – jednolitego systemu oceny kwalifikacji w UE

Zapoznaj się z ofertą: plik do pobrania TUTAJ

Jak zdobyć certyfikat w zawodzie:

SPRZEDAWCA

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy

HANDLOWIEC

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec

Walidacja kwalifikacji handlowych jako element europejskiego systemu certyfikacji

W systemie edukacji istnieje Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu poziomów kwalifikacji. Poziom pierwszy odpowiada posiadaniu wykształcenia na poziomie podstawowym, poziom 4 maturalnym, a poziom ósmy to poziom pracy doktorskiej. Obowiązuje zatem zasada, że im wyższy poziom, tym bardziej złożonym kwalifikacjom on odpowiada.

Polska Rama Kwalifikacji jest spójna z Ramami państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że kwalifikacje uzyskane na danym poziomie w Polsce, mają swój odpowiednik w innych krajach UE. Jest to ważne w dobie wzrastającej wewnątrzunijnej migracji pracowników związanej z postępującą integracją. Pozwala na precyzyjne określenie, czy dana osoba może sprawnie wykonywać dany zawód, ewentualnie, czego powinna się jeszcze nauczyć. Poza tym ułatwia mobilność – certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znacząco ułatwia poszukiwanie miejsca pracy w innym kraju.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat walidacji w CCIFP?

Skontaktuj się z nami i zapisz się na kolejne spotkanie certyfikujące w CCIFP!
Zapytaj również o naszą ofertę szkoleniową dla kwalifikacji handlowych oraz ustal z nami sesję w swojej organizacji.

Napisz do nas

Polityka prywatności i polityka zapewnienia jakości

Ochrona danych osobowych w ramach procesu walidacji objęta jest wewnętrznym systemem zapewnienia jakości. Podlega też ustawowemu nadzorowi.

 

Z punktu widzenia osób przystępujących do walidacji oznacza to:

 • Jednakowe warunki i kryteria oceny dla wszystkich przystępujących do walidacji;
 • Pełną ochronę danych osobowych (zgodnie z wymaganiami UODO);
 • Pełny dostęp do informacji odnośnie procedury uzyskiwania potwierdzenia kwalifikacji.
 • Możliwość zgłaszania swoich uwag do procesu walidacji zarówno w formie odwołania (procedura odwoławcza), jak i sugestii (zeszyt rekomendacji).

 

 

PODSTAWY PRAWNE

Zagadnienie potwierdzania kwalifikacji reguluje ustawa z dn. 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018r. poz. 2153 i 2245). W ustawie zdefiniowana jest Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu poziomów kwalifikacji, dzięki którym możliwe jest odniesienie się do systemu formalnego. I tak poziom pierwszy odpowiada posiadaniu wykształcenia na poziomie podstawowym, poziom 4 maturalnym, a poziom ósmy to poziom pracy doktorskiej. Obowiązuje zatem zasada, że im wyższy poziom, tym bardziej złożonym kwalifikacjom on odpowiada.

Polska Rama Kwalifikacji jest spójna z Ramami państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że kwalifikacje uzyskane na danym poziomie w Polsce, mają swój odpowiednik w innych krajach UE. Jest to ważne w dobie wzrastającej wewnątrzunijnej migracji pracowników związanej z postępującą integracją.

Polska Rama Kwalifikacji nadaje kadr zarówno kwalifikacjom formalnym („szkolnym”), jak i tym uzyskanym na drodze „pozaszkolnej”, czyli rynkowej.

Polska Rama Kwalifikacji opisuje poziomy złożoności kompetencji (m.in. autonomiczności osoby z danymi kwalifikacjami, poziomu jej decyzyjności, itp.), i opisuje tym samym kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zostały wpisane trzy zawody handlowe: sprzedawca, przedstawiciel handlowy i handlowiec. Szczegółowy opis tych kwalifikacji znajduje się w Obwieszczeniach Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 6.12.2018 (M.P. z 2018 poz. 1245, 1243, 1240).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!