Polityka prywatności

Polityka prywatności Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych
osobowych.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, będąca Związkiem Pracodawców, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147491, NIP: 526-17-37-417, REGON: 010669184.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres ccifp@ccifp.pl.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klientów zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy CCIFP.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez CCIFP i przetwarzane wyłącznie w zakresie
niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie na okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych.

Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
• żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• żądania przeniesienia danych,
• usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych,
• wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

CCIFP nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.


CCIFP, każdorazowo przed przekazaniem Państwa danych osobowych do innego podmiotu
gospodarczego lub osoby fizycznej, dokonuje weryfikacji możliwości bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez ww. wymienionych.

CCIFP posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty CCIFP.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie: www.ccifp.pl

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej CCIFP zamieszczamy linki
prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy
odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne w tym: newsletter/mailing informujące o wydarzeniach,
aktualnościach CCIFP etc. wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie materiałów.

Nasze strony internetowe są wyposażone we wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com oraz linkedin.com. Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania informacji przez Facebook iLinkdIn, a także prawa i możliwości, dzięki którym mogą Państwo chronić swoje dane osobowe można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych osobowych umieszczonych na Facebook-u i LinkedInie.

Niniejsza polityka może podlegać zmianom, o których będziemy na bieżąco Państwa informować za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!