O CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 400 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.


CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców.

Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Nasza misja

Reprezentujemy Francję, jednego z największych inwestorów zagranicznych w naszym kraju.

Zarząd i Rada

Organem nadzorczym CCIFP jest Rada składająca się z 24 członków, 5 - osobowa Rada Konsultacyjna oraz 5 - osobowy Zarząd...

Zespół CCIFP

Dynamiczny zespół CCIFP wspiera rozwój Państwa działalności oraz pomaga w nawiązaniu relacji z pozostałymi członkami Izby.

Kontakt

Zgłoś nam swoje pytania, uwagi i ciekawe pomysły!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!