O CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 400 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.


CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców.

Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Nasza misja

Misją CCIFP jest INTEGROWANIE wszystkich środowisk polsko-francuskiego biznesu i WŁĄCZENIE ich w budowę nowoczesnej...

Zarząd i Rada

Zarząd i Rada CCIFP są najważniejszymi organami Izby. Mają realny wpływ na działania Izby i kierunki rozwoju oraz wspólnie...

Zespół CCIFP

Dynamiczny zespół CCIFP wspiera rozwój Państwa działalności oraz pomaga w nawiązaniu relacji z pozostałymi członkami Izby.

Raport roczny

Odkrywaj co roku w oryginalny sposób przedstawiony raport działań CCIFP i plany rozwoju na kolejne lata.

Statut CCIFP

Zapoznaj się ze statutem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Kontakt

Zgłoś nam swoje pytania, uwagi i ciekawe pomysły!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!