IGCC

INTERNATIONAL GROUP OF CHAMBERS OF COMMERCE (IGCC)

Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych – International Group of Chambers of Commerce (IGCC) powstała w celu stworzenia jednolitej platformy do komunikacji dla międzynarodowego środowiska przedsiębiorstw z władzami Rzeczpospolitej.

Każda bilateralna Izba nalężąca do IGCC jest jednakowo reprezentowana w Zarządzie i ma równy wpływ na definiowanie planów oraz inicjowanie działań organizacji. Początkowo IGCC założone zostało przez przedstawicieli 4 Izb – Amerykańskiej, Brytyjskiej, Francuskiej oraz Włoskiej. Obecnie IGCC skupia 15 Izb Handlowych, reprezentujących łącznie 21 krajów i ponad 2000 przedsiębiorstw, przedstawicieli najbardziej znaczących inwestorów zagranicznych na polskim rynku, zatrudniających setki tysięcy osób.

Inwestycje w Polsce odgrywają znaczącą rolę w planach dalszego rozwoju dla wszystkich przedsiębiorstw zagranicznych, które zdecydowały się na prowadzenie tutaj swojej działalności. Nadal istnieją bardzo szerokie możliwości rozwoju i przyciągnięcia większych bezpośrednich inwestycji w różnych sektorach gospodarki. Z perspektywy biznesowej postrzeganie Polski na świecie zmieniło się pozytywnie dzięki udokumentowanym historiom sukcesów bezpośrednich inwestycji oraz silnemu wzrostowi ekonomicznemu.

IGCC została powołana, by tworzyć najlepsze środowisko dla inwestycji i rozwoju firm zagranicznych w Polce, przyciągnąć międzynarodową społeczność biznesu, kapitał i know-how.

IGCC wspiera interesy stowarzyszonych Izb dzięki rozmaitym inicjatywom:

- Spotkania z przedstawicielami władzy i administracji rządowej

- Reprezentacja wspólnego stanowiska w kluczowych kwestiach dotyczących środowiska firm i biznesu

- Prowadzenie badań i ankiet koniunkturalnych

 

Zadaniem IGCC jest utrzymywanie i  rozwój współpracy z przedstawicielami władz państwa i administracji samorządowej w celu wspierania procesów, które zmieniają Polskę w kraj atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych i przyczyniają się do budowania wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy międzynarodowymi inwestorami, a lokalną społecznością.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP