Zarząd i Rada

Zarząd CCIFP

Fabrice Audan Prezes (Wyborowa Pernod Ricard)
François Colombié Skarbnik (TOKOMA)
Joanna Affre Wiceprezes (Affre & Wspólnicy)
Gérard GALLET Wiceprezes (AUCHAN)
Tomasz Mróz Wiceprezes (Renault)

Rada CCIFP

Joanna AFFRE (AFFRE I WSPÓLNICY)
Fabrice AUDAN (WYBOROWA PERNOD RICARD)
Timea BALAJCZA (BALAJCZA Services Linguistiques)
Frédéric BERARDI (Platforma Canal+)
Matthieu BONDU (SHINY CARROT)
François COLOMBIE (TOKOMA)
Roman CZERNICKI (CZERNICKI 3C)
David DEROUANE (DECATHLON)
Thierry DOUCERAIN (EXPERCONNECT)
Julien DUCARROZ (ORANGE)
Vincent DUTHEL (UP TELECOM)
Paul FABRE (PIERRE FABRE DERMO COSMÉTIQUE POLSKA)
Jean-François FAUCHER (XBS GROUP)
Gérard GALLET (AUCHAN)
Julien HALLIER (DESTINATION POLAND)
Bertrand JANNET (CALAN&ASSOCIES)
Jolanta KALECIŃSKA-ROSSI (JKR LEGAL)
Bogusław KOWAL (KPMG)
Jarosław MICHALAK (MICHELIN)
Piotr MIETKOWSKI (BANK BNP PARIBAS)
Tomasz MRÓZ (RENAULT)
Zofia NIEBUDEK-TOMASZEWSKA (VEOLIA ENERGIA POLSKA)
Tareck OUAIBI (CARREFOUR)
Sylwia PAWEŁCZYK-MAŚLUK (ACCOR SERVICES POLSKA)
Halina PIASECKA (PIASECKA&ŻYLEWICZ)
Xavier PONTONE (AIR LIQUIDE)
Marek POTOCZNY (VALEO)
Adam SANKOWSKI (STOWARZYSZENIE FRANCJA-POLSKA)
Joanna SUSZCZYK (WILLIS TOWERS WATSON)
Raphaël VIEUXMAIRE (EXCO A2A POLSKA)

Kadencja Zarządu rozpoczęła się 20 października 2020 r.

Pełnione funkcje mają charakter pozazawodowy. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierają żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.


Poprzedni Prezesi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej: Felix Kieczka, Jean Caillot, Jean-Pierre Coudrin, Bruno Duthoit, Jean-Marc Vignolles, Alain Souillard, François Colombié, Bertrand Le Guern, Maciej Witucki oraz Jean François Fallacher pełnią funkcję Prezesów Honorowych.

Od 1 lipca 2009 r. funkcję Dyrektora Generalnego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej pełni Monika CONSTANT.

W celu skontaktowania się z członkami Zarządu lub Rady, prosimy zwracać się do Sekretariatu CCIFP:

Tel.: +48 22 521 21 40
Fax: +48 22 696 75 90
E-mail: ccifp@ccifp.pl

Poznaj również ekipę CCIFP

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!