Zarząd i Rada

Zarząd CCIFP

Fabrice Audan Prezes (Wyborowa Pernod Ricard)
François Colombié Skarbnik (TOKOMA)
Joanna Affre Wiceprezes (Affre & Wspólnicy)
Gérard GALLET Wiceprezes (AUCHAN)
Tomasz Mróz Wiceprezes (Renault)

Rada CCIFP

Timea BALAJCZA (BALAJCZA Services Linguistiques)
Matthieu BONDU (SHINY CARROT)
Roman CZERNICKI (CZERNICKI 3C)
David DEROUANE (DECATHLON)
Thierry DOUCERAIN (EXPERCONNECT)
Julien DUCARROZ (ORANGE)
Vincent DUTHEL (UP TELECOM)
Paul FABRE (PIERRE FABRE DERMO COSMÉTIQUE POLSKA)
Jean-François FAUCHER (XBS GROUP)
Julien HALLIER (DESTINATION POLAND)
Bertrand JANNET (CALAN&ASSOCIES)
Jolanta KALECIŃSKA-ROSSI (JKR LEGAL)
Bogusław KOWAL (KPMG)
Juan Antonio ALVAREZ-OSSORIO (MICHELIN)
Piotr MIETKOWSKI (BANK BNP PARIBAS)
Agata MAZUREK-BĄK (VEOLIA ENERGIA POLSKA)
Tareck OUAIBI (CARREFOUR)
Sylwia PAWEŁCZYK-MAŚLUK (ACCOR SERVICES POLSKA)
Halina PIASECKA (PIASECKA&ŻYLEWICZ)
Xavier PONTONE (AIR LIQUIDE)
Marek POTOCZNY (VALEO)
Adam SANKOWSKI (STOWARZYSZENIE FRANCJA-POLSKA)
Joanna SUSZCZYK (WILLIS TOWERS WATSON)
Raphaël VIEUXMAIRE (EXCO A2A POLSKA)

Rada Konsultacyjna CCIFP

Bogdan MŁYNARCZYK (GEODIS POLSKA)
Robert JĘDRZEJCZYK (Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy)

Kadencja Zarządu rozpoczęła się 20 października 2020 r.

Pełnione funkcje mają charakter pozazawodowy. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobierają żadnych wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.


Poprzedni Prezesi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej: Felix Kieczka, Jean Caillot, Jean-Pierre Coudrin, Bruno Duthoit, Jean-Marc Vignolles, Alain Souillard, François Colombié, Bertrand Le Guern, Maciej Witucki oraz Jean François Fallacher pełnią funkcję Prezesów Honorowych.

Od 1 stycznia 2023 r. funkcję Dyrektora Generalnego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej pełni Joanna JAROCH-PSZENICZNA.

W celu skontaktowania się z członkami Zarządu lub Rady, prosimy zwracać się do Sekretariatu CCIFP:

Tel.: +48 22 521 21 40
Fax: +48 22 696 75 90
E-mail: ccifp@ccifp.pl

Poznaj również ekipę CCIFP

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!