Działania CSR

Od 2012 roku CCIFP angażuje się w projekty z zakresu CSR.

Promujemy projekty firm stowarzyszonych w Izbie, zachęcając przedsiębiorców do dzielenia się dobrymi praktykami między sobą, a także do aktywnego komunikowania podejmowanych wyzwań. 

W CCIFP również realizujemy własne projekty społecznej odpowiedzialności biznesu - organizujemy ponadto regularne spotkania Komitetu CSR (więcej o komitetach TUTAJ), w którym udział biorą przedstawiciele firm stowarzyszonych.

 

| Barometr CSR

Barometr CSR w praktyce jest cyklicznym badaniem pokazującym stopień zaangażowania firm w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Dowiecie się z niego jak przedsiębiorstwa rozumieją CSR, kto zarządza i planuje działania w tym obszarze, a także jakie aktywności są najczęściej realizowane przez biznes.

Wyświetl publikację

|"ESG w praktyce"

"ESG w praktyce" jest unikalnym cyklem szkoleń dedykowanym partnerom, dostawcom i podwykonawcom (MŚP- scope 3) firm zrzeszonych w CCIFP by ułatwić im zieloną transformację.

Pobierz prezentację informacyjną na temat projektu

| Komitety CSR

Cele Komitetu CSR:
- stworzenie miejsca dyskusji i refleksji dla firm stowarzyszonych na temat odpowiedzialności społecznej i ekologicznej przedsiębiorstw (CSR) w Polsce
- opracowanie przewodnika dobrych praktyk w zakresie CSR aby pomóc firmom stowarzyszonych przy implementacji zasad CSR
- poinformowanie o najnowszych trendach w zakresie CSR w Polsce

Uczestniczyć w komitecie

| Deklaracja Odpowiedzialnego Biznesu

Blisko 100 firm stowarzyszonych, zaangażowanych w działania CSR, podpisało Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu Francusko Polskiej Izby Gospodarczej. Czekamy na kolejne firmy, które chcą dołączyć do tego grona. Dokument jest zobowiązaniem i potwierdzeniem, że Państwa firma zarządzana jest zgodnie z zasadami transparentności, etyki, poszanowania dla człowieka i zasobów naturalnych.

Pobierz i podpisz Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu Lista sygnatariuszy deklaracji

| Przewodnik Dobrych Praktyk

Celem firm stowarzyszonych w CCIFP jest długofalowy i odpowiedzialny rozwój. Chcemy, by przynosił on nie tylko korzyści biznesowe, ale wywierał również trwały i pozytywny wpływ na otoczenie, w którym działamy i tym samym na całą polską gospodarkę.
Sygnatariusze zobowiązują się do wdrażania punktów deklaracji poprzez aktywne działania i realizację konkretnych rozwiązań zgodnych z polityką odpowiedzialnego biznesu.

Przeczytaj i pobierz przewodnik

ZERO WASTE - KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK

W październiku 2017, CCIFP przystąpiła do programu OFFICE For One Planet wdrażanego przez Little Greenfinity. Program ma na celu osiągnięcie oszczędności finansowych poprzez optymalne korzystanie z zasobów naturalnych oraz urządzeń i artykułów biurowych oraz wdrażanie zachowań i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku wśród pracowników i użytkowników biura CCIFP.

Politykę ZERO WASTE rozpoczęliśmy od przeprowadzenia audytu biura, następnie ekipa CCIFP brała udział w dwóch szkoleniach dotyczących optymalizacji wykorzystywania zasobów. Na bazie informacji zebranych podczas audytu i rozmów z pracownikami firma Little Greenfinity przygotowała Księgę Dobrych Praktyk CCIFP zawierającą szereg zaleceń dla pracowników CCIFP.

Polityka ZERO WASTE to nie tylko mniejsze zużycie surowców, lepsze wykorzystanie zasobów, czy pro-ekologiczne rozwiązania na rzecz naszej planety. Są to również spore oszczędności finansowe dla firmy, która zdecyduje się na prowadzenie konsekwentnych działań w tym obszarze.

Projekt ZERO WASTE jest pierwszym krokiem CCIFP, w kierunku stawania się organizacją społecznie odpowiedzialną. W przyszłości planowane są kolejne inicjatywy w obszarze CSR.


CSR - aktualności

Co jeszcze robimy w obszarze komunikacji?

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!