Aktualności CCIFP

Wybierz kategorię aktualności

Rośnie pesymizm niemieckich firm

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w lutym do 48,9 pkt. wobec 47,9...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!