Badanie rynku

Badanie rynku stanowi dokładne źródło informacji na temat danego segmentu rynku bądź sektora. Ma na celu dokonanie szczegółowej analizy rynku docelowego, w tym jego wielkości, struktury, trendów, konkurencji, a także szans powodzenia dla Twojego biznesu.

Informacje zebrane w trakcie badania pozwolą na podjęcie decyzji dotyczącej rozwoju działalności handlowej, założenia oddziału za granicą,  nawiązania partnerstwa, czy przejęcia firmy już obecnej na rynku.

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe rządzące Twoją branżą na rynku francuskim.

Opis usługi:

  • Pozyskanie informacji na temat rynku pod kątem: szacowanej wielkości i struktury oraz barier rozwoju
  • Identyfikacja trendów i praktyk rynkowych w badanym sektorze
  • Określenie szans oraz ryzyk związanych z wejściem na dany rynek
  • Dostarczenie pogłębionych informacji o preferencjach odbiorców
  • Poznanie czynników kreujących popyt/podaż na rynku docelowym
  • Inne, w zależności od analizowanego sektora i celu badania określonego przez firmę

Termin realizacji:

Nasza usługa jest spersonalizowana, a jej świadczenie odbywa się z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb Twojej firmy. W oparciu o opis produktu sporządzimy dla Ciebie propozycję kosztorysu badania rynku.

Nasz zespół zrealizuje usługę w czasie od 10 do 12 tygodni w zależności od oczekiwanego poziomu szczegółowości.

Nasze zobowiązania:

Podejmując współpracę z klientem, angażujemy naszych doradców oraz naszych zewnętrznych partnerów. Dzięki włączeniu do pracy przedstawicieli różnych branż, gwarantujemy rzetelną analizę i opracowanie wniosków dla każdej firmy i każdego rynku, bez względu na jego specyfikę.

Dzięki CCIFP poznasz mechanizmy rynkowe oraz skuteczniej będziesz mógł zaplanować przyszłość swojej firmy na rynku zagranicznym.

Rozwiń swój biznes na rynkach zagranicznych

Skontaktuj się z nami

Sylwia Bojanowska
Business Development Outsourcing Manager
Tel: +48 514 601 810
sylwia.bojanowska@ccifp.pl

Kontakt

Odkryj również usługi Centrum Szkoleniowego CCIFP:

Francusko-Polska Izba Gospodarcza proponuje również szkolenia dla pracowników mające na celu lepsze wzajemne zrozumienie pracowników po polskiej i francuskiej stronie.

  • Różnorodne formuły i tematy spotkań dla rozwoju biznesowego języka francuskiego
  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z uznanymi prelegentami
  • Szkolenia otwarte i zamknięte, dopasowane do indywidualnych wymagań
  • Kursy i szkolenia z języka francuskiego biznesowego i prawniczego
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!