Publikacje i filmy

Raporty i badania

25 lat polsko-francuskiego partnerstwa

CCIFP & KPMG

Francja jest jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Jak wynika z raportu KPMG i Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zdecydowana...


CSR

Barometr CSR 2023

CCIFP

84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu

Barometr CSR 2022

CCIFP

Ochrona klimatu, czysta i dostępna energia oraz równość płci to kluczowe wyzwania dla Polski na najbliższe lata

Barometr CSR 2021

CCIFP

Pracownicy i ochrona środowiska, to główne obszary działań CSR firm - wyniki 6. edycji badania CSR w praktyce. Barometr CCIFP.

Barometr CSR 2020

CCIFP

Ponad 90% firm angażuje się w walkę z pandemią, co trzecia wspiera służbę zdrowia - wyniki 5. edycji badania CSR w praktyce - barometr...

Barometr CSR 2019

CCIFP

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” zostało przeprowadzone po raz czwarty w maju 2019 roku z udziałem 56...

Przewodnik dobrych praktyk CCIFP

CCIFP

Zobowiązujemy się do wdrażania punktów deklaracji poprzez aktywne działania i realizację konkretnych rozwiązań zgodnych z polityką odpowiedzialnego...


Międzynarodowe Centrum Mediacji

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!