Nasza misja

 

Zrzeszamy około 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jesteśmy jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.

Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce.

Odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. 

Jesteśmy również platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotorem najlepszych praktyk biznesowych.

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju francusko-polskich relacji gospodarczych.


 

FILARY CCIFP:

ŁĄCZENIE & PROMOCJA - Wartością CCIFP jest tworzenie przestrzeni do SPOTKAŃ francuskich i polskich firm, aby się wzajemnie POZNAĆ

REPREZENTACJA - Misją CCIFP jest INTEGROWANIE wszystkich środowisk polsko-francuskiego biznesu i WŁĄCZENIE ich w budowę nowoczesnej gospodarki

WSPARCIE & SZKOLENIA - CCIFP chce WYPRZEDZAĆ nadchodzące trendy, by PRZYGOTOWAĆ do nich siebie i swoich członków, a także DZIELIĆ SIĘ dobrymi praktykami

ZANGAŻOWANIE & ROZWÓJ - Rozwijamy naszą organizację w oparciu o zasady otwartości, życzliwości i inkluzywności, umacniając poczucie PRZYNALEŻNOŚCI i ZAUFANIA

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!