Nasza misja

  • Zrzeszamy ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jesteśmy jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.
  • Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce.
  • Odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. 
  • Jesteśmy również platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotorem najlepszych praktyk biznesowych.

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju francusko-polskich relacji gospodarczych.

ŁĄCZYMY partnerów biznesowych

Każdego roku organizujemy blisko 100 spotkań biznesowych i wydarzeń o nieformalnym charakterze, które sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów. Rocznie uczestniczy w nich ponad 5 000 osób – głównie kadra menadżerska firm stowarzyszonych i ich partnerzy biznesowi.

 

REPREZENTUJEMY interesy firm stowarzyszonych

Siłą CCIFP są firmy stowarzyszone. Dzięki ich ogromnemu wkładowi w rozwój polskiej gospodarki (Francja to trzeci inwestor zagraniczny w Polsce i twórca ponad 200 000 miejsc pracy), możemy stanowić ważny podmiot w relacjach z władzami i wspierać swoich członków w kontaktach instytucjonalnych, podejmując działania ułatwiające dialog publiczno-prywatny.

 

INSPIRUJEMY do ciągłego rozwoju

Centrum Szkoleniowe CCIFP wspiera przedsiębiorców i pracowników firm w wymianie doświadczeń oraz zdobywaniu wiedzy opartej na znajomości europejskich i polskich realiów. Cykliczne spotkania organizowane przez Centrum wzbogacają wiedzę ze wszystkich obszarów przydatnych w biznesie.

 

WSPIERAMY ekspansję na rynki zagraniczne

Wspieramy polsko-francuską wymianę handlową poprzez dostarczanie rzetelnych informacji rynkowych oraz wyszukiwanie wiarygodnych partnerów w Polsce i we Francji. Do tej pory skontaktowaliśmy ze sobą ponad 1000 firm z prawie wszystkich sektorów.

 

PROMUJEMY francuskich i polskich inwestorów 

Pokazujemy i nagradzamy nowatorskie rozwiązania i trendy pomagające w rozwoju biznesu. Wspieramy firmy w kontaktach z mediami i promujemy ich osiągnięcia oraz sukcesy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin