Nasza misja

  • Zrzeszamy ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jesteśmy jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.
  • Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce.
  • Odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. 
  • Jesteśmy również platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotorem najlepszych praktyk biznesowych.

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju francusko-polskich relacji gospodarczych.


 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!