RSE  •  Analizy i badania  •  Izba

Pracownicy i ochrona środowiska, to główne obszary działań CSR firm - wyniki 6. edycji badania CSR w praktyce. Barometr CCIFP

Jak wynika z najnowszej edycji badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, 2/3 firm dostrzega wpływ zjawisk wynikających ze zmian klimatu na bieżącą działalność, a 77% przedsiębiorstw już teraz stara się im zapobiegać. Zaangażowanie w ochronę środowiska od kilku lat rośnie wśród przedsiębiorców, choć nadal najczęściej firmy podejmują działania skierowane wobec swoich pracowników. Spada liczba projektów charytatywnych, pomimo tego, że budżety na działania CSR z roku na rok nieznacznie rosną. Zwiększa się natomiast zainteresowanie tematami społecznymi i środowiskowymi wśród konsumentów, choć nie wróciły one jeszcze do poziomów sprzed pandemii.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) już po raz szósty przeprowadziła badanie na temat działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanych przez firmy w Polsce. W tym roku ankieta została poszerzona o pytania dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na biznes. 77% firm deklaruje, że już teraz prowadzi działania w tym obszarze. Najczęściej dotyczą one poprawy efektywności energetycznej organizacji (86% wskazań), optymalizacji transportu (78%), prowadzenia działań edukacyjnych (75%), czy zakupu energii ze źródeł odnawialnych (56%). Mniej niż połowa przedsiębiorstw (43%) liczy swój ślad węglowy, a jedynie 30% ma wyznaczone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym (na poziomie globalnym wyznaczyło je 59% firm). Połowa z nich chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku, 14% do 2040, a 36% do 2050 roku.

Pracownicy i środowisko – najwięksi beneficjenci działań CSR firm.

Ochrona środowiska jest tym obszarem, który staje się z roku na rok coraz ważniejszy dla biznesu, jednak firmy najczęściej nadal podejmują działania skierowane do swoich pracowników (88% wskazań). Najwięcej przedsiębiorców oferuje dodatkowe świadczenia socjalne i benefity, dostęp do programów szkoleniowych i rozwoju kompetencji zawodowych, czy wprowadza kodeks etyki. Z roku na rok słabnie pozycja wolontariatu pracowniczego, który rozwijany jest obecnie w 40% firm. Działania dotyczące miejsca pracy nie tylko dynamicznie rosną, ale wciąż są najpopularniejszą formą aktywności CSR. Na organizację przyjaznego, odpowiedzialnego miejsca pracy składa się oczywiście wiele czynników. Kluczowe pozostają jednak wartości organizacji i spójność między nimi a rzeczywistością. – mówi Marzena Strzelczak, Prezeska, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Na drugim miejscu są działania CSR skierowane do społeczności lokalnych i w obszarze ochrony środowiska. Warto zauważyć, że coraz mniej firm utożsamia działania charytatywne z CSR. Jeszcze trzy lata temu 84% organizacji udzielało wsparcia finansowego fundacjom, czy lokalnym stowarzyszeniom, a w tym roku tego rodzaju działania zadeklarowało 64% firm. Pokazuje to, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz bardziej dojrzała i wiele firm buduje długofalowe i bardziej zaawansowane partnerstwa – mówi Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji i PR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. Najczęściej firmy podejmują działania związane z ograniczaniem zużycia surowców i walką ze zmianami klimatu.

Trzecim obszarem CSR, w który angażują się firmy są działania wobec własnych klientów (76%) i dotyczą głównie transparentnej i prostej komunikacji, czy usprawnień w procesie obsługi klienta, w tym łatwiejszych reklamacji i zwrotów, co wynikać może z rozwoju rynku e-commerce i przejściem wielu Polaków na zakupy on-line. Najrzadziej firmy podejmują działania wobec swoich dostawców i partnerów biznesowych, choć w porównaniu do 2019 roku wynik ten zwiększył się z 43% do 61%.

CSR jako narzędzie wzmocnienia wizerunku.

Tegoroczne wyniki pokazują, że obszar CSR ulega postępującej profesjonalizacji. Już ponad 2/3 firm posiada strategię działań i prowadzi raportowanie. Jedynie w 13% firm nie ma konkretnego działu / osoby, która byłaby odpowiedzialna za prowadzenia projektów społecznych i środowiskowych, a tylko 6% organizacji nie posiada budżetu na projekty CSR (w 2019 roku było ich 21%). Nakłady finansowe nieznacznie rosną, a powyżej 100 000 PLN rocznie przeznacza co piąta firma.

Wśród powodów angażowania się biznesu w obszar CSR na pierwszym miejscu niezmiennie pozostaje kwestia wzmocnienia wizerunku (72%). Na kolejnym jest odgórna polityka całej grupy (wzrost od 2019 roku z 30% do 60%), a dopiero jako trzeci powód respondenci wskazywali potrzebę prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny z myślą o środowisku i społeczeństwie (52%).

Konsumenci zwracają uwagę na działania CSR podejmowane przez firmy, choć nadal w mniejszym stopniu niż przed pandemią.

Integralną częścią badania są wyniki ankiety przeprowadzonej przez Havas Media Group Polska na próbie 1066 dorosłych konsumentów na temat ich świadomości i oczekiwań w zakresie działań CSR. Ubiegłoroczne wyniki różniły się znacznie od wyników z poprzednich lat. Konsumenci mniejszą wagę przykładali do tego, czy firmy prowadzą działania w sposób etyczny i odpowiedzialny. W tym roku widzimy pewne odbicie, jednak nadal wyniki nie wróciły do poziomu sprzed pandemii. 43% respondentów przykłada wagę do tego w jaki sposób kupowane produkty oddziałują na społeczeństwo i ekologię (37% w zeszłym roku i 53% przed pandemią), a 68% konsumentów uważa, że firmy są etycznie zobowiązane do tego, aby działać bez szkody dla otoczenia (56% w 2020 roku i 73% w 2019).

W tym roku, poza standardowymi wskaźnikami, analizowano również podejście konsumentów do zmian klimatu oraz roli jaką w tym zakresie odgrywają firmy i korporacje. Winą za globalne ocieplenie oraz zmiany klimatu, konsumenci obarczają przede wszystkim kraje rozwinięte oraz duże firmy i korporacje. Jednocześnie oczekują również, że to właśnie te podmioty będą angażować się najbardziej w przeciwdziałanie skutkom globalnego ocieplenia. Sami konsumenci również mogliby wspierać marki, które takie działania podejmują – blisko połowa badanych byłaby skłonna kupować produkty marek walczących ze zmianami klimatu, a blisko ¼ - byłaby gotowa zapłacić więcej za produkty takich marek.

Badanie CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarcze zostało przeprowadzone wśród firm polskich i zagranicznych działających w naszym kraju w listopadzie 2021 roku. Udział w nim wzięły 93 organizacje. Uzupełniające badanie na temat konsumentów przeprowadzone było w tym samym czasie metodą CAWI na próbie 1066 dorosłych Polaków.

PEŁNA WERSJA RAPORTU Z BADANIA >>>

Partnerami merytorycznymi i medialnymi badania są: Orange Polska, PwC, Havas Media Group Polska, Fundacja Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, UN Global Compact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bureau Veritas, Diaphane Software, Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny, PRoto, Instytut Monitorowania Mediów, My Company, Teraz Środowisko oraz As Biznesu i CEO.com.pl.

Do pobrania

Download CSR_w_praktyce_-_Barometr_CCIFP_2021_PL_D.pdf  (PDF • 11 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!