RSE  •  Izba

Szkoły odrabiają lekcje z ekologii – termomodernizacja nowym standardem

Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią wyzwanie dla samorządów i placówek oświatowych; wiele z nich w ubiegłych latach zmniejszało temperaturę ogrzewania i wprowadziło surowe zasady oszczędzania energii i zasobów, co było konieczną odpowiedzią na kryzys energetyczny. Dziś przybliżymy Państwu inwestycje, które naturalnie i automatycznie oszczędzają dzięki termomodernizacji. Co warto podkreślić - oszczędzają nie tylko na rachunkach; redukcje należy odczytać również jako odciążenie planety, co jest koniecznością w XXI wieku. Nie jest to jednak możliwe bez edukacji rozbudzającej konieczność wprowadzenia zmian do budownictwa i codzienności Polaków.  

Termomodernizacja jedną z odpowiedzi na kryzys energetyczny 

 

Na wstępie przybliżymy, które elementy najczęściej wchodzą w skład podstawowego procesu termomodernizacji obiektów – w tym oświatowych – a są to m.in.: modernizacja systemu grzewczego i wentylacji, ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, izolacja termiczna dachu, modernizacja elewacji czy wdrożenie automatycznego systemu oświetlenia LED.  

 

Dokładna skala przedsięwzięcia określana jest każdorazowo po audycie energetycznym budynku oraz analizie możliwości finansowania i budżetowania inwestycji. Korzyści wynikające z modernizacji przyczyniają się do wydłużenia żywotności budynków oświatowych. Dzięki temu administrator uniknie kosztownych napraw i remontów. Termomodernizacja może również pomóc w znacznym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych szkół. Mniejsze zużycie energii oznacza niższe rachunki za prąd, gaz lub olej opałowy, co jest szczególnie istotne dla instytucji edukacyjnych z ograniczonym budżetem i w czasie kryzysu energetycznego.  

 

Czyste powietrze sprzyja koncentracji i nauce 

 

Korzyści płynące z omawianego procesu to nie tylko aspekty techniczne. Bardzo ważna jest wentylacja i filtracja powietrza w szkołach; modernizacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacji ma wpływ na czystość powietrza, co może mieć bezpośrednie przełożenie na koncentrację, w tym jakość nauki oraz komfort użytkowników. Termomodernizację rozszerza zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) takich, jak fotowoltaika.  

 

„Zielona szkoła” trwa cały rok i ma wpływ na społeczeństwo 

 

Nie bez znaczenia jest również fakt zwiększonej atrakcyjności „zielonej” placówki; taka szkoła, jeżeli koncentruje działania edukacyjne wokół ekologii i nowoczesnej przedsiębiorczości, sama sobą daje  eko-przykład. Zagrożenia związane z ociepleniem klimatu są szczególnie dostrzegane przez młodych ludzi i uczniów formujących idee związane ze wsparciem planety oraz koniecznością ograniczenia gazów cieplarnianych. Młodzi aktywiści zwracają uwagę mainstreamu na jedne z najważniejszych na Ziemi i dla Ziemi zagadnień. „Zielona Szkoła” to już od dawna termin nieograniczający się do pozaszkolnej rekreacji, a fakt, który wzmacnia pro-ekologiczne postawy uczniów-aktywistów. Walka o lepszy klimat zaczyna się w szkole.  

 

Budynek pasywny – nowy standard. Szkoła w Siechnicach ogólnopolskim wzorem 

 

4 września 2023 wraz z inauguracją nowego roku szkolnego 2023-2024 odbyło się również uroczyste otwarcie nowego kompleksu szkolnego w Siechnicach (woj. dolnośląskie) – jest to wyjątkowa inwestycja wybudowana w standardzie budynku pasywnego. Prace nadzorowała firma SAFEGE Oddział w Polsce. 

Tego typu obiekty charakteryzują się wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na energię do ich ogrzewania, która nie jest pozyskiwana z pieców czy kotłów, a ze źródeł „pasywnych”, takich jak promienie słoneczne. To wzorowy przykład ważnej i potrzebnej zielonej transformacji w sektorze edukacji. Omawiana placówka oświatowa została wyposażona w rozwiązania takie jak m.in: 

 

  • oświetlenie LED 

  • pompy ciepła (gruntowa i powietrzna) 

  • wentylację z odzyskiem ciepła (rekuperacja)  

  • przeszklenia są głównie zorientowane na kierunek południowy 

  • wysoką szczelność i izolacyjność przegród oraz stolarki zewnętrznej.  

 

 

W Polsce działają różne programy i fundusze wspierające termomodernizację placówek oświatowych  oraz inwestycje związane z efektywnością energetyczną. Są to m.in.: program „Czyste Powietrze” (obejmuje domy, mieszkania, firmy oraz gospodarstwa rolne), regionalne programy wsparcia, fundusze unijne, programy operacyjne, fundusze samorządowe czy programy instytucji finansowych i banków, wspomagające m.in. niepubliczne obiekty oświaty.   

 

 

W przypadku każdej inwestycji z obszaru termomodernizacji i zrównoważonego budownictwa ważny jest nadzór inwestorski, aby zwiększyć do 100% pewność najefektywniejszego wykorzystania środków inwestora przez wykonawcę inwestycji. Usługa ta jest „oczami inwestora”; warto pamiętać, że jakość przestrzeni ma również wpływ na jakość edukacji, co jest nie bez znaczenia dla motywacji przyszłych generacji, od których zależeć będzie los planety i jej zasobów.  

 

 

 

Artykuł autorstwa Biura Prasowego SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!