CCIFI

ZWIĄZEK FRANCUSKICH IZB PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH ZA GRANICĄ - CCI France International

Siła ogólnoświatowej sieci wspierającej eksport, import i rozwój działalności za granicą.

CCIFI to największa prywatna organizacja francuskich przedsiębiorstw na świecie, która reprezentuje dziś sieć:

  • 123 CCIFE (Francuskich Izb Przemysłowo – Handlowych za Granicą),
  • w 94 krajach,
  • zrzeszająca ponad 33.000 firm członkowskich, z czego połowę stanowią firmy zagraniczne.

Izbami francuskimi za granicą zarządza prawie 850 stałymi pracownikami, w większości dwukulturowych. Ta jedyna w swoim rodzaju sieć, odgrywa zasadniczą rolę w ożywianiu francuskiej społeczności biznesowej za granicą i wspieraniu firm dążących do międzynarodowego rozwoju.

CCIFI jest gwarantem nazwy „Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa za Granicą” i pełni wobec wszystkich CCIFE rolę:

  • Przedstawiciela i oficjalnego rzecznika we Francji wobec administracji publicznej, izb przemysłowo-handlowych, przedsiębiorstw i jednostek samorządowych,
  • Promotora CCIFE: rozpowszechniając wiedzę o usługach poszczególnych CCIFE we francuskich środowiskach biznesowych i tworząc partnerstwa,
  • Koordynatora sieci: informowanie CCIFE, szkolenie kadry, działanie na rzecz współpracy i przekazywania know-how pomiędzy poszczególnymi Izbami,
  • Koordynatora polityki i działalności: określanie kierunków rozwoju i wsparcia.

www.ccifrance-international.org

 

Współpracujemy także z ...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!