CCI FRANCE

CCIFP – CZŁONEK CCI INTERNATIONAL

CCI France zrzesza 127 Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych i 27 Regionalnych Izb Przemysłowo-Handlowych. CCI France reprezentuje, doradza i wspiera krajowe projekty Izb Przemysłowo-Handlowych z zakresu kształcenia, rozwoju firm i regionów.

CCI France powołało do życia CCI International, stowarzyszenie Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych, którego celem jest internacjonalizacja przedsiębiorstw i doradztwo w działalności we Francji i za granicą. UCCIFE reprezentuje w CCI Internation wszystkie francuskie izby handlowe za granicą.

CCI International jest renomowanym partnerem biznesowym, którego działania na poziomie lokalnym wpisują się w cztery poniższe obszary:

• Udzielanie informacji

• Przygotowanie międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstw

• Strukturyzacja działalności firmy za granicą

• Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

 

CCI International we Francji:

• Komórka CCI International koordynowana na poziomie regionalnym we Francji

• 600 ekspertów i doradców w dziedzinie rozwoju międzynarodowego oraz pomoc w dopełnieniu formalności

• 66 klubów eksportera (ogólnych, sektorowych i regionalnych)

• 9 000 nowych eksporterów, których wsparły francuskie CCI w ciągu trzech lat

• 800 000 zrealizowanych zagranicznych spraw administracyjnych: www.formalite-export.com

• Współdziałanie sieci CCI w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju, nowoczesnego przemysłu w ramach Entreprise Europe Network

 

CCI International za granicą:

• 123 Francuskich Izb Handlowo-Przemysłowych za granicą w 94 krajach

• 33 000 francuskich i zagranicznych firm członkowskich

• 850 stałych współpracowników z dwukulturowych środowisk

• 56 Francuskich CCI za granicą proponuje usługi w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców

• 567 stanowisk pracy dla firm w 55 centrach biznesowych

• 37 Francuskich CCI za granicą oferuje usługi handlowców na niepełny wymiar pracy

 

CCI International:

46 avenue de la Grande Armée CS 50071
75858 Paris cedex 17
France
contactinternational@ccifrance.fr

www.cci.fr

 

Współpracujemy także z ...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!