HANDLOWIEC

CCIFP jest zarówno certyfikowanym Centrum Szkoleniowym, w ramach którego prowadzi programy szkoleniowe dla Handlowców, jak i Instytucją Certyfikującą posiadającą zatem uprawnienia do przeprowadzenia sesji walidacyjnych (umożliwiających uzyskanie formalnego potwierdzenie umiejętności w obszarze sprzedaży i handlu dla zawodu Handlowca).

Szkolenia i sesje walidacyjne organizowane są rozłącznie - udział w każdym z nich wymaga osobnego zgłoszenia. Udział w szkoleniu nie jest równoznaczny z udziałem w sesji walidacyjnej. Udział w sesji walidacyjnej nie wymaga ukończenia programu szkoleniowego w CCIFP.

Opis ogólny

Pełna nazwa kwalifikacji to: Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec.

Jest to zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalający na efektywne zarządzanie pracą zespołu oraz własną aktywnością w procesie sprzedaży: od planowania, poprzez tworzenie i dopasowanie oferty, aż po realizację kontraktu dla klientów biznesowych.

 

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności i usystematyzować wiedzę zgodnie z opisem kwalifikacji dla zawodu handlowca. Program szkolenia jest oparty na wytycznych zawartych w Obwieszczeniu MEN.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób już pracujących w zawodzie handlowca i trwa 4 dni szkoleniowe (8 godzin szkoleniowych każdy dzień szkolenia).

 

Jesteś zainteresowany? Zobacz pełną ofertę!

Plik do pobrania TUTAJ

Dla kogo jest certyfikat handlowca?

W zakresie analizy rynku i przygotowania planu sprzedaży:

 • Analizowanie wskazanego segmentu rynku – czyli wiedza z zakresu określania celów sprzedażowych;
 • Sporządzanie planu sprzedaży – czyli zdolność do stawiania celów, planowania działań sprzedażowych swoich i podległego zespołu, identyfikowania koniecznych zasobów oraz monitorowania procesu sprzedaży;
 • Przygotowanie spotkań z klientem – czyli umiejętność zaplanowania sposobu dotarcia do osób decyzyjnych i nawiązania z nimi kontaktu.

W zakresie kierowania procesem sprzedaży:

 • Inicjowanie kontaktu z klientem – czyli wiedza z zakresu autoprezentacji i umiejętność efektywnego nawiązania biznesowej relacji z klientem;
 • Przygotowanie oferty – czyli umiejętność rozpoznania sytuacji klienta i doboru adekwatnej oferty;
 • Prezentacja oferty i negocjacja warunków – czyli zdolność do dopasowania oferty do klienta i umiejętność negocjowania kontraktu;
 • Finalizacja kontraktu – czyli zdolność do uzgadniania sposobu realizacji kontraktu i planowania działań zespołu projektowego;
 • Prowadzenie obsługi po-sprzedażowej – czyli zdolność do utrzymywania długofalowych i korzystnych biznesowo relacji z klientem i wykorzystania w tym celu stosownych narzędzi: CRM, rekomendacje, sprzedaż komplementarna, badania satysfakcji.

Koordynowanie procesu realizacji kontraktu:

 • Monitorowanie realizacji kontraktu – czyli wiedza z zakresu efektywnego nadzoru nad realizacją projektów;
 • Koordynacja prac zespołu projektowego – czyli umiejętność zarządzania zespołem projektowym z wykorzystaniem podziału zadań, komunikacji i motywowania.
 • Zarządzanie reklamacjami – czyli wiedza o obowiązujących regulacjach prawnych i zdolność do tworzenia procedur obsługi reklamacji.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ws. włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przeczytaj

Szkolenie z zakresu "Tworzenia oferty, planowania i prowadzenia sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych" – zawód Handlowiec

Celem szkolenia jest zapoznanie i wykształcenie  umiejętności handlowych  u osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zawodzie  Handlowca.

Handlowiec to zawód, który wymaga wielu zaawansowanych kompetencji. Osoba go wykonująca powinna samodzielnie realizować wieloetapowe procesy sprzedażowe w relacji z Klientami Biznesowymi. Handlowiec powinien samodzielnie sporządzać analizę wybranego segmentu rynku. Na podstawach wyników analizy przygotowywać plan sprzedaży. Ważnym zadaniem handlowca jest kontaktowanie się z Klientem, stosując przy tym odpowiednie techniki komunikacji oraz prezentowanie efektywnie oferty i finalizowanie kontraktu. W obowiązkach handlowca również istotnym jest monitorowanie realizacji warunków kontraktu, rozliczanie projektów i tworzenie raportów realizacyjnych i budżetowych. Osoba wykonująca ten zawód koordynuje prace zespołu projektowego, dbając o skuteczną komunikację i motywację w zespole. Motywuje członków zespołu do efektywnego i odpowiedzialnego wykonywania działań zawodowych. Poniższy Program szkoleniowy zawiera wszystkie elementy, które są ważne do wykonywania zawodu Handlowca

Program szkolenia

 1. Analiza segmentu rynku
 2. Sporządzanie planu sprzedażowego
 3. Przygotowanie spotkania z Klientem
 4. Przygotowanie oferty w oparciu o rozpoznanie Klienta
 5. Prezentacja oferty
 6. Finalizowanie kontraktu
 7. Prowadzenie obsługi posprzedażowej
 8. Koordynowanie procesu realizacji kontraktu

 

Szkolenie dla handlowców składa się z czterech dni szkoleniowych. Jeden dzień zawiera 8 lekcji trwających 45 minut.

 

2. Weź udział w sesji walidacji

Dowiedz się jak przygotować się do walidacji:

- pobierz pytania pomocnicze i sprawdź swoją wiedzę
- skonsultuj się z 'Ekspertem walidacyjnym'
- zobacz jakie są poszczególne etapy walidacji

Przygotuj się do walidacji Pobierz pytania pomocnicze

Kwalifikacje handlowe w CCIFP - zobacz pozostałe opisy zawodów

Przedstawiciel handlowy Sprzedawca
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!