PROCES WALIDACJI

Opis Walidacji:

 • Ile czasu trwa Sesja Walidacyjna?

Czas weryfikacji efektów uczenia się wynosi:

3 godziny - Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.

• 4 godziny - Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.

• 5 godziny Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.
 

 • Co się składa na „egzamin”?

Certyfikacja składa się z trzech aktywności: testu wiedzy - symulacji w skład, której wchodzi badanie kontekstowe oraz scenka i rozmowy. Ten test nie może przekroczyć 1/3 długości całego egzaminu. Podczas rozmowy każdy uczestnik ma zadawane pytania dotyczące kompetencji sprzedażowych, za które otrzymuje punkty, które wpływają na ogólny wynik walidacji. Dodatkowo kandydat będzie rozwiązywał case study, które będą opisywały sytuacje związane z procesem obsługi Klienta oraz odgrywał scenki na podstawie przekazanych konkretnych opisów sytuacji „zawodowych”, dzięki którym zostaną zweryfikowane umiejętności w trakcie wykonywania określonych zadań imitujących realne sytuacje.
 

 • Ilu jest asesorów?

Walidację będzie prowadziło dwóch doświadczonych asesorów.
 

 • Gdzie odbywa się walidacja?

Walidacja odbywa się w siedzibie CCIFP, przy Al. Jerozolimskich 93 w Warszawie. Biura znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego.
 

 • Jaki jest sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji?

CCIFP zapewnia osobom, które przystąpią do walidacji, pomieszczenie umożliwiające samodzielną pracę. W trakcie przeprowadzania weryfikacji osoby przystępujące do walidacji nie będą mogły korzystać z urządzeń mobilnych.
 

 • Czy jest możliwość odwołania się?

Tak, w CCIFP zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację.
 

 • Czy jest możliwość identyfikowania i dokumentowania dotychczas zdobytych Zaliczeń?

Tak, CCIFP zapewnia wsparcie osobom zainteresowanym uzyskaniem kwalifikacji rynkowej w zakresie identyfikowania efektów uczenia się. Dopuszczamy możliwość zaliczenia jednego z zestawów efektów uczenia się, pod warunkiem że zaświadczenie potwierdzające weryfikację jednego z zestawów efektów uczenia się zostało wydane przez instytucję certyfikującą funkcjonującą w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jeśli dokument ten został wydany w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia weryfikacji efektów uczenia się.
 

 • Z jakim wynikiem ‘zalicza się’ egzamin?

Certyfikat uzyskuje się po otrzymaniu łącznie min. 75%.
 

 • Jak długo czeka się na wyniki egzaminu

Informacje o wynikach Walidacji kandydat otrzyma w przeciągu 7 dni roboczych, licząc od następnego po sesji, dnia roboczego. Wersja papierowa zostanie dosłana w przeciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia poinformowania o wyniku droga elektroniczną.

 

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniach do walidacji? Skonsultuj się z Ekspertem walidacyjnym

Kto to jest i jaką pełni rolę?

Ekspert walidacyjny to specjalista powołany przez instytucję certyfikującą mający szczegółową wiedzę na temat wymagań wobec danej kwalifikacji. Jego rolą jest wsparcie osób przystępujących do walidacji w przygotowaniu się do egzaminu.

Główne pytania, z jakimi można zwracać się do eksperta walidacyjnego:

 • Czy moje kwalifikacje są wystarczające do uzyskania certyfikacji?
 • Jaką konkretną wiedzą, umiejętnością i kompetencją społeczną muszę się wykazać, aby uzyskać potwierdzenie kwalifikacji?
 • Jakie są przykładowe zadania stawiane podczas egzaminu certyfikacyjnego?
 • Gdzie i jak mogę rozwinąć swoje kwalifikacje, aby spełnić wymagania certyfikacji?

Skorzystaj z usług eksperta walidacyjnego i uzyskaj wsparcie w zidentyfikowaniu i udokumentowaniu już nabytych kwalifikacji

Usługi eksperta walidacyjnego są płatne. Opłata od kandydata za konsultację wynosi 150 pln + VAT.

Więcej informacji: julia.druzkowska@ccifp.pl

Warunki przystąpienia do walidacji

Sprzedawca

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (2 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji). Po otrzymaniu certyfikatu Kandydat będzie posługiwał się dokumentem odpowiadającym 3 poziomowi PRK. Odpowiada to wykształceniu zasadniczemu zawodowemu.

Handlowiec

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie wykształcenia średniego, czyli uzyskanie kwalifikacji pełnej z 4 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Po otrzymaniu certyfikaty Kandydat będzie posługiwał się dokumentem odpowiadającym 5 poziomowi PRK. Odpowiada to dyplomowi ukończenia I stopnia edukacji wyższej w ramach kolegium zawodowego.

Przedstawiciel handlowy

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest uzyskanie kwalifikacji pełnej z 3 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (wykształcenie zasadnicze zawodowe). Po otrzymaniu certyfikatu Kandydat Kandydat będzie posługiwał się dokumentem odpowiadającym 4 poziomowi PRK. Odpowiada to wykształceniu średniemu otrzymanemu wraz ze świadectwem dojrzałości, ukończeniu technikum lub szkoły policealnej.

 

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny 5 lat.

Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu na okres kolejnych 5 lat jest udokumentowanie wykonywania przez 24 miesiące (w okresie ważności certyfikatu) zadań wymagających uzyskania efektów uczenia się opisanych dla danej kwalifikacji (ze wskazaniem, że są dopuszczalne przerwy w zatrudnieniu, a okresy wykonywania działań muszą się sumować tak, aby łącznie aktywność zawodowa trwała co najmniej 24 miesiące).

 

Dokumentem potwierdzającym pozytywne zaliczenie jednego z zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej jest „zaświadczenie”, które jest ważne 12 miesięcy.

 


Gotowy / gotowa? Zapisz się na najbliższą sesją walidacyjną!

Kwalifikacja w zawodzie Przedstawiciela Handlowego

Zapisz się na wybraną sesję walidacyjną! Wybierz datę i prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Certyfikacja 6 kwietnia 2020 Certyfikacja 5 czerwca 2020 Certyfikacja 26 października 2020

Kwalifikacja w zawodzie Handlowca

Zapisz się na wybraną sesję walidacyjną! Wybierz datę i prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Certyfikacja 27 kwietnia 2020 Certyfikacja 1 czerwca 2020 Certyfikacja 12 października 2020

Kwalifikacja w zawodzie Sprzedawcy

Zapisz się na wybraną sesję walidacyjną! Wybierz datę i prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Certyfikacja 11 maja 2020 Certyfikacja 8 czerwca 2020 Certyfikacja 28 września 2020

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ws. włączenia kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zawód - Sprzedawca Zawód - Przedstawiciel handlowy Zawód - Handlowiec
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!