Szkolenie  •  Zasoby ludzie

Certyfikacja dla przedstawicieli handlowych

Język :
Polski - Certyfikacja odbywa się w formule online

Cena : 1100 PLN + VAT

Osobom, które anulują swój udział w certyfikacji do 10 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 10 dni przed certyfikacją, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Dzięki Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej Twój pracodawca będzie wiedział, że jesteś wykwalifikowanym pracownikiem!

Certyfikat to dowód na posiadanie zestawu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na efektywne zaplanowanie, prowadzenie i monitorowanie procesu sprzedaży oraz obsługi po-sprzedażowej klientów biznesowych.

 

Certyfikat kwalifikacji: Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.

Walidacja zdobytego doświadczenia umożliwia każdej czynnej zawodowo osobie uzyskanie certyfikatu zawodowego. Dzięki walidacji kompetencji możemy oficjalnie potwierdzać nasze umiejętności, których uczymy się przez całe życie w naszej pracy. Można uzyskać oficjalny dyplom, bez zapisywania się do szkoły czy na uczelnię.

 

Walidacja (egzamin) potwierdza posiadanie poniższych umiejętności:

W zakresie planowania działań sprzedażowych i monitorowania ich efektów:

 • Sporządzanie planu działań sprzedażowych w oparciu o otrzymane cele – czyli zdolność do planowania działań sprzedażowych adresowanych do określonej grupy docelowej;
 • Monitorowanie całościowych wyników sprzedażowych – czyli wiedza z zakresu raportowania procesu sprzedaży;
 • Przygotowanie spotkań z klientem – czyli umiejętność zaplanowania sposobu dotarcia do osób decyzyjnych i nawiązania z nimi kontaktu.

W zakresie prowadzenia procesu sprzedaży:

 • Inicjowanie kontaktu z klientem – czyli wiedza z zakresu autoprezentacji i umiejętność efektywnego nawiązania biznesowej relacji z klientem;
 • Składanie propozycji zakupu – czyli zdolność do doboru i przedstawienia oferty adekwatnej do sytuacji klienta;
 • Ustalanie warunków oferty – czyli zdolność do efektywnego negocjowania kontraktu w ramach otrzymanych warunków brzegowych;
 • Przyjmowanie zamówienia i zamknięcie transakcji – czyli wiedza o zasadach i warunkach rozpoczęcia realizacji zamówienia;

W zakresie obsługi po-sprzedażowej:

 • Prowadzenie obsługi po-sprzedażowej – czyli zdolność do utrzymywania długofalowych i korzystnych biznesowo relacji z klientem i wykorzystania w tym celu stosownych narzędzi: CRM, rekomendacje, sprzedaż komplementarna, badania satysfakcji.
 • Monitorowanie realizacji zamówienia – czyli wiedza z zakresu efektywnego nadzoru nad realizacją zamówienia i procesem rozliczeń oraz wiedza z zakresu obsługi reklamacji;
 • Wspieranie klienta zgodnie z polityką swojej organizacji – czyli wiedza o zasadach i o metodach wspierania klientów biznesowych w użytkowaniu lub promowaniu i dalszej odsprzedaży nabytych towarów i usług.

 

Certyfikacja jest skierowana zarówno do osób, które zdobyły swoje doświadczenie zawodowe w pracy, jak i do tych, które uprzednio wykształciły się w tym kierunku.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest uzyskanie kwalifikacji pełnej z 3 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (wykształcenie zasadnicze zawodowe).

 

Kto może skorzystać z certyfikacji?

Każda osoba niezależnie od wieku, narodowości, statusu, która może wykazać się doświadczeniem bezpośrednio związanym z przedmiotową certyfikacją – bez względu na to, czy dany zawód był wykonywany w sposób ciągły, czy też nie - może ubiegać się o potwierdzenie nabytego doświadczenia.

Korzyści wynikające z nabycia Certyfikatu:

 1. Najważniejsze korzyści dla uczestnika
  1. Formalne potwierdzenie przygotowania do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE;
  2. Uzyskanie certyfikatu - dokumentu honorowanego w całej UE;
  3. Uzyskanie informacji o ew. obszarach do rozwoju;
  4. Poprawa swojej pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.
 2. Korzyści dla pracodawcy
  1. Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji;
  2. Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika;
  3. Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego AC);
  4. Zaoferowanie pracownikowi możliwości zdobycia certyfikatu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji – jednolitego systemu oceny kwalifikacji w UE

 

Zapraszamy do potwierdzania kwalifikacji w 3 obszarach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) pozwala na formalne potwierdzanie kompetencji nabytych w ramach doświadczenia zawodowego, dla osób, które nie mają wykształcenia w danym zawodzie. Dzięki temu porównywanie kompetencji stanie się łatwiejsze, bardziej przejrzyste, a co za tym idzie wygodne dla pracodawców i sprawiedliwe dla pracowników. Każda kwalifikacja wpisana do ZSK posiada swój szczegółowy opis, wymagania niezbędne do jej uzyskania, proces kształcenia, a także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Kwalifikacje rynkowe, które zostały opisane przez „biznes”, następnie po konsultacjach są wpisane oświadczeniem ministra do Krajowego Rejestru Kwalifikacji zawodowych (RNCP).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!