Szkolenie  •  Zasoby ludzie

Certyfikacja dla handlowców


Al. Jerozolimskie 93 (Nowogrodzka Square), Warszawa; IV piętro

Język : Polski - Certyfikacja odbywa się w formule online

Cena :
1300 PLN + VAT
Osobom, które anulują swój udział w certyfikacji do 10 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 10 dni przed certyfikacją, koszty nie są zwracane.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Dzięki Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej Twój pracodawca będzie wiedział, że jesteś wykwalifikowanym pracownikiem!

 

Certyfikat to dowód na posiadanie zestawu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na efektywne zarządzanie pracą zespołu oraz własną aktywnością w procesie sprzedaży: od planowania, poprzez tworzenie i dopasowanie oferty, aż po realizację kontraktu dla klientów biznesowych.

 

Certyfikat kwalifikacji: Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec.

 

Walidacja zdobytego doświadczenia umożliwia każdej czynnej zawodowo osobie uzyskanie certyfikatu zawodowego. Dzięki walidacji kompetencji możemy oficjalnie potwierdzać umiejętności, których uczymy się przez całe życie w naszej pracy. Można uzyskać oficjalny dyplom, bez zapisywania się do szkoły czy na uczelnię.

 

 

Walidacja (egzamin) potwierdzi posiadanie poniższych umiejętności:

W zakresie analizy rynku i przygotowania planu sprzedaży:

 • Analizowanie wskazanego segmentu rynku – czyli wiedza z zakresu określania celów sprzedażowych;
 • Sporządzanie planu sprzedaży – czyli zdolność do stawiania celów, planowania działań sprzedażowych swoich i podległego zespołu, identyfikowania koniecznych zasobów oraz monitorowania procesu sprzedaży;
 • Przygotowanie spotkań z klientem – czyli umiejętność zaplanowania sposobu dotarcia do osób decyzyjnych i nawiązania z nimi kontaktu.

W zakresie kierowania procesem sprzedaży:

 • Inicjowanie kontaktu z klientem – czyli wiedza z zakresu autoprezentacji i umiejętność efektywnego nawiązania biznesowej relacji z klientem;
 • Przygotowanie oferty – czyli umiejętność rozpoznania sytuacji klienta i doboru adekwatnej oferty;
 • Prezentacja oferty i negocjacja warunków – czyli zdolność do dopasowania oferty do klienta i umiejętność negocjowania kontraktu;
 • Finalizacja kontraktu – czyli zdolność do uzgadniania sposobu realizacji kontraktu i planowania działań zespołu projektowego;
 • Prowadzenie obsługi po-sprzedażowej – czyli zdolność do utrzymywania długofalowych i korzystnych biznesowo relacji z klientem i wykorzystania w tym celu stosownych narzędzi: CRM, rekomendacje, sprzedaż komplementarna, badania satysfakcji.

Koordynowanie procesu realizacji kontraktu:

 • Monitorowanie realizacji kontraktu – czyli wiedza z zakresu efektywnego nadzoru nad realizacją projektów;
 • Koordynacja prac zespołu projektowego – czyli umiejętność zarządzania zespołem projektowym z wykorzystaniem podziału zadań, komunikacji i motywowania.
 • Zarządzanie reklamacjami – czyli wiedza o obowiązujących regulacjach prawnych i zdolność do tworzenia procedur obsługi reklamacji.

 

Certyfikacja jest skierowana zarówno do osób, które zdobyły swoje doświadczenie zawodowe w pracy, jak i do tych, które uprzednio wykształciły się w tym kierunku.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie wykształcenia średniego, czyli uzyskanie kwalifikacji pełnej z 4 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Kto może skorzystać z certyfikacji?

Każda osoba niezależnie od wieku, narodowości, statusu, która może wykazać się doświadczeniem bezpośrednio związanym z przedmiotem certyfikacji - bez względu na to, czy dany zawód był wykonywany w sposób ciągły, czy też nie - może ubiegać się o oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności.

Korzyści wynikające z nabycia Certyfikatu:

 1. Najważniejsze korzyści dla uczestnika
  1. Formalne potwierdzenie przygotowania do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE;
  2. Uzyskanie certyfikatu - dokumentu honorowanego w całej UE;
  3. Uzyskanie informacji o ew. obszarach do rozwoju;
  4. Poprawa swojej pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.
 2. Korzyści dla pracodawcy
  1. Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji;
  2. Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika;
  3. Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego AC);
  4. Zaoferowanie pracownikowi możliwości zdobycia certyfikatu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji – jednolitego systemu oceny kwalifikacji w UE

 

Zapraszamy do potwierdzania kwalifikacji w 3 obszarach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) pozwala na formalne potwierdzanie kompetencji nabytych w ramach doświadczenia zawodowego, dla osób, które nie mają wykształcenia w danym zawodzie. Dzięki temu porównywanie kompetencji stanie się łatwiejsze, bardziej przejrzyste, a co za tym idzie wygodne dla pracodawców i sprawiedliwe dla pracowników. Każda kwalifikacja wpisana do ZSK posiada swój szczegółowy opis, wymagania niezbędne do jej uzyskania, proces kształcenia, a także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Kwalifikacje rynkowe, które zostały opisane przez „biznes”, następnie po konsultacjach są wpisane oświadczeniem ministra do Krajowego Rejestru Kwalifikacji zawodowych (RNCP).

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ws. włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przeczytaj

Partner merytoryczny

Mapa dojazdu

 

CCIFP - aleje Jerozolimskie 93, Nowogrodzka Square, 6 minut pieszo od Dworca Centralnego , 3 minuty od Placu Starynkiewicza

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Plac Starynkiewicza)

Autobusem – linie: 127, 128, 158, 175 (przystanek Plac Starynkiewicza) lub linie: 131, 501, 517, 519, 521, 522, 525 (przystanek Dworzec Centralny)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w przy ulicy Williama Heerleina Lindleya oraz przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Siennej.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!