Szkolenie  •  Zasoby ludzie

Certyfikacja dla handlowców

Al. Jerozolimskie 93 (Nowogrodzka Square), Warszawa; IV piętro
See on map

Język :
Polski - Certyfikacja odbywa się w formule online

Cena : 1300 PLN + VAT

Osobom, które anulują swój udział w certyfikacji do 10 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 10 dni przed certyfikacją, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Dzięki Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej Twój pracodawca będzie wiedział, że jesteś wykwalifikowanym pracownikiem!

Certyfikat to dowód na posiadanie zestawu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na efektywne zarządzanie pracą zespołu oraz własną aktywnością w procesie sprzedaży: od planowania, poprzez tworzenie i dopasowanie oferty, aż po realizację kontraktu dla klientów biznesowych.

 

Certyfikat kwalifikacji: Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec.

 

Walidacja zdobytego doświadczenia umożliwia każdej czynnej zawodowo osobie uzyskanie certyfikatu zawodowego. Dzięki walidacji kompetencji możemy oficjalnie potwierdzać umiejętności, których uczymy się przez całe życie w naszej pracy. Można uzyskać oficjalny dyplom, bez zapisywania się do szkoły czy na uczelnię.

 

 

Walidacja (egzamin) potwierdzi posiadanie poniższych umiejętności:

W zakresie analizy rynku i przygotowania planu sprzedaży:

 • Analizowanie wskazanego segmentu rynku – czyli wiedza z zakresu określania celów sprzedażowych;
 • Sporządzanie planu sprzedaży – czyli zdolność do stawiania celów, planowania działań sprzedażowych swoich i podległego zespołu, identyfikowania koniecznych zasobów oraz monitorowania procesu sprzedaży;
 • Przygotowanie spotkań z klientem – czyli umiejętność zaplanowania sposobu dotarcia do osób decyzyjnych i nawiązania z nimi kontaktu.

W zakresie kierowania procesem sprzedaży:

 • Inicjowanie kontaktu z klientem – czyli wiedza z zakresu autoprezentacji i umiejętność efektywnego nawiązania biznesowej relacji z klientem;
 • Przygotowanie oferty – czyli umiejętność rozpoznania sytuacji klienta i doboru adekwatnej oferty;
 • Prezentacja oferty i negocjacja warunków – czyli zdolność do dopasowania oferty do klienta i umiejętność negocjowania kontraktu;
 • Finalizacja kontraktu – czyli zdolność do uzgadniania sposobu realizacji kontraktu i planowania działań zespołu projektowego;
 • Prowadzenie obsługi po-sprzedażowej – czyli zdolność do utrzymywania długofalowych i korzystnych biznesowo relacji z klientem i wykorzystania w tym celu stosownych narzędzi: CRM, rekomendacje, sprzedaż komplementarna, badania satysfakcji.

Koordynowanie procesu realizacji kontraktu:

 • Monitorowanie realizacji kontraktu – czyli wiedza z zakresu efektywnego nadzoru nad realizacją projektów;
 • Koordynacja prac zespołu projektowego – czyli umiejętność zarządzania zespołem projektowym z wykorzystaniem podziału zadań, komunikacji i motywowania.
 • Zarządzanie reklamacjami – czyli wiedza o obowiązujących regulacjach prawnych i zdolność do tworzenia procedur obsługi reklamacji.

 

Certyfikacja jest skierowana zarówno do osób, które zdobyły swoje doświadczenie zawodowe w pracy, jak i do tych, które uprzednio wykształciły się w tym kierunku.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie wykształcenia średniego, czyli uzyskanie kwalifikacji pełnej z 4 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Kto może skorzystać z certyfikacji?

Każda osoba niezależnie od wieku, narodowości, statusu, która może wykazać się doświadczeniem bezpośrednio związanym z przedmiotem certyfikacji - bez względu na to, czy dany zawód był wykonywany w sposób ciągły, czy też nie - może ubiegać się o oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności.

Korzyści wynikające z nabycia Certyfikatu:

 1. Najważniejsze korzyści dla uczestnika
  1. Formalne potwierdzenie przygotowania do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE;
  2. Uzyskanie certyfikatu - dokumentu honorowanego w całej UE;
  3. Uzyskanie informacji o ew. obszarach do rozwoju;
  4. Poprawa swojej pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.
 2. Korzyści dla pracodawcy
  1. Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji;
  2. Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika;
  3. Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego AC);
  4. Zaoferowanie pracownikowi możliwości zdobycia certyfikatu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji – jednolitego systemu oceny kwalifikacji w UE

 

Zapraszamy do potwierdzania kwalifikacji w 3 obszarach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) pozwala na formalne potwierdzanie kompetencji nabytych w ramach doświadczenia zawodowego, dla osób, które nie mają wykształcenia w danym zawodzie. Dzięki temu porównywanie kompetencji stanie się łatwiejsze, bardziej przejrzyste, a co za tym idzie wygodne dla pracodawców i sprawiedliwe dla pracowników. Każda kwalifikacja wpisana do ZSK posiada swój szczegółowy opis, wymagania niezbędne do jej uzyskania, proces kształcenia, a także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Kwalifikacje rynkowe, które zostały opisane przez „biznes”, następnie po konsultacjach są wpisane oświadczeniem ministra do Krajowego Rejestru Kwalifikacji zawodowych (RNCP).

Partner merytoryczny

Mapa dojazdu

CCIFP - aleje Jerozolimskie 93, Nowogrodzka Square, 6 minut pieszo od Dworca Centralnego , 3 minuty od Placu Starynkiewicza

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Plac Starynkiewicza)

Autobusem – linie: 127, 128, 158, 175 (przystanek Plac Starynkiewicza) lub linie: 131, 501, 517, 519, 521, 522, 525 (przystanek Dworzec Centralny)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w przy ulicy Williama Heerleina Lindleya oraz przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Siennej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!