Szkolenie  •  Zasoby ludzie

Certyfikacja dla sprzedawców

Al. Jerozolimskie 93 (Nowogrodzka Square), Warszawa; IV piętro
See on map

Cena : 900 PLN + VAT

Osobom, które anulują swój udział w certyfikacji do 10 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 10 dni przed certyfikacją, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Dzięki Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej Twój pracodawca będzie wiedział, że jesteś wykwalifikowanym pracownikiem!

Certyfikacja odbywa się w trybie online

 

Certyfikat to dowód na posiadanie nowoczesnych umiejętności sprzedażowych zorientowanych na Klienta.

Doradca Klienta jest znanym i poszukiwanym zawodem, bardzo dużo firm działających na rynku potrzebuje wykwalifikowanych sprzedawców w punktach handlowych.

 

Certyfikat kwalifikacji: Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.

 

Walidacja zdobytego doświadczenia umożliwia każdej czynnej zawodowo osobie uzyskanie certyfikatu zawodowego. Dzięki walidacji kompetencji możemy oficjalnie potwierdzać nasze umiejętności, których uczymy się przez całe życie w naszej pracy. Można uzyskać oficjalny dyplom, bez zapisywania się do szkoły czy na uczelnię.

 

Walidacja (egzamin) oficjalnie potwierdza posiadanie poniższych umiejętności:

W zakresie kompetencji sprzedawcy - obsługa klienta:

 • Nawiązywanie kontaktu z klientem – czyli umiejętność zainicjowania rozmowy z klientem w sposób zachęcający do zapoznania się z ofertą punktu sprzedaży;
 • Badanie potrzeb klienta – czyli umiejętność takiego poprowadzenia rozmowy z klientem, aby określić jego potrzeby, priorytety i kryteria wyboru;
 • Prezentacja oferty – czyli umiejętność zaprezentowania towaru lub usługi w sposób wskazujący konkretne korzyści i potrzeby klienta, jakie zaspakaja jego zakup.
 • Zamknięcie transakcji – czyli zdolność do skłonienia klienta do podjęcia decyzji lub określenia elementów potrzebnych do jej podjęcia.
 • Obsługa posprzedażowa – czyli wiedza z zakresu podtrzymywania relacji z klientem, w tym obsługi reklamacji.

W zakresie obsługi towaru i administrowania procesem sprzedaży:

 • Monitorowanie ilości i jakości oferowanych towarów i usług – czyli wiedza z zakresu efektywnego zaopatrzenia punktu sprzedaży i zdolność do stałego monitorowania jakości oferty;
 • Eksponowanie towarów i materiałów promocyjnych – czyli wiedza o zasadach efektywnego wykorzystania powierzchni sprzedażowej;
 • Raportowanie sprzedaży i prowadzenie dokumentacji sprzedażowej – czyli wiedza o zasadach i o metodach dokumentowania stanów magazynowych towarów oraz przepływów pieniężnych.

Certyfikacja jest skierowana zarówno do osób, które zdobyły swoje doświadczenie zawodowe w pracy, jak i do tych, które uprzednio wykształciły się w tym kierunku.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (2 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji).

 

Kto może skorzystać z certyfikacji?

Każda osoba niezależnie od wieku, narodowości, statusu, która może wykazać się doświadczeniem bezpośrednio związanym z przedmiotem certyfikacji - bez względu na to, czy dany zawód był wykonywany w sposób ciągły, czy też nie - może ubiegać się o oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności.

Korzyści wynikające z nabycia Certyfikatu:

 1. Najważniejsze korzyści dla uczestnika
  1. Formalne potwierdzenie przygotowania do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE;
  2. Uzyskanie certyfikatu - dokumentu honorowanego w całej UE;
  3. Uzyskanie informacji o ew. obszarach do rozwoju;
  4. Poprawa swojej pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.
 2. Korzyści dla pracodawcy
  1. Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji;
  2. Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika;
  3. Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego AC);
  4. Zaoferowanie pracownikowi możliwości zdobycia certyfikatu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji – jednolitego systemu oceny kwalifikacji w UE

 

Zapraszamy do potwierdzania kwalifikacji w 3 obszarach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) pozwala na formalne potwierdzanie kompetencji nabytych w ramach doświadczenia zawodowego, dla osób, które nie mają wykształcenia w danym zawodzie. Dzięki temu porównywanie kompetencji stanie się łatwiejsze, bardziej przejrzyste, a co za tym idzie wygodne dla pracodawców i sprawiedliwe dla pracowników. Każda kwalifikacja wpisana do ZSK posiada swój szczegółowy opis, wymagania niezbędne do jej uzyskania, proces kształcenia, a także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Kwalifikacje rynkowe, które zostały opisane przez „biznes”, następnie po konsultacjach są wpisane oświadczeniem ministra do Krajowego Rejestru Kwalifikacji zawodowych (RNCP).

Partner merytoryczny

Mapa dojazdu

CCIFP - aleje Jerozolimskie 93, Nowogrodzka Square, 6 minut pieszo od Dworca Centralnego , 3 minuty od Placu Starynkiewicza

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Plac Starynkiewicza)

Autobusem – linie: 127, 128, 158, 175 (przystanek Plac Starynkiewicza) lub linie: 131, 501, 517, 519, 521, 522, 525 (przystanek Dworzec Centralny)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w przy ulicy Williama Heerleina Lindleya oraz przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Siennej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!