Szkolenie  •  Zasoby ludzie

Certyfikacja dla sprzedawców


Al. Jerozolimskie 93 (Nowogrodzka Square), Warszawa; IV piętro

Język : Polski

Cena :
900 PLN + VAT
Osobom, które anulują swój udział w certyfikacji do 10 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 10 dni przed certyfikacją, koszty nie są zwracane.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Dzięki Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej Twój pracodawca będzie wiedział, że jesteś wykwalifikowanym pracownikiem!

 

Certyfikacja odbywa się w trybie zdalnym

Certyfikat to dowód na posiadanie nowoczesnych umiejętności sprzedażowych zorientowanych na Klienta.

Doradca Klienta jest znanym i poszukiwanym zawodem, bardzo dużo firm działających na rynku potrzebuje wykwalifikowanych sprzedawców w punktach handlowych.

 

Certyfikat kwalifikacji: Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.

 

Walidacja zdobytego doświadczenia umożliwia każdej czynnej zawodowo osobie uzyskanie certyfikatu zawodowego. Dzięki walidacji kompetencji możemy oficjalnie potwierdzać nasze umiejętności, których uczymy się przez całe życie w naszej pracy. Można uzyskać oficjalny dyplom, bez zapisywania się do szkoły czy na uczelnię.

 

Walidacja (egzamin) oficjalnie potwierdza posiadanie poniższych umiejętności:

W zakresie kompetencji sprzedawcy - obsługa klienta:

 • Nawiązywanie kontaktu z klientem – czyli umiejętność zainicjowania rozmowy z klientem w sposób zachęcający do zapoznania się z ofertą punktu sprzedaży;
 • Badanie potrzeb klienta – czyli umiejętność takiego poprowadzenia rozmowy z klientem, aby określić jego potrzeby, priorytety i kryteria wyboru;
 • Prezentacja oferty – czyli umiejętność zaprezentowania towaru lub usługi w sposób wskazujący konkretne korzyści i potrzeby klienta, jakie zaspakaja jego zakup.
 • Zamknięcie transakcji – czyli zdolność do skłonienia klienta do podjęcia decyzji lub określenia elementów potrzebnych do jej podjęcia.
 • Obsługa posprzedażowa – czyli wiedza z zakresu podtrzymywania relacji z klientem, w tym obsługi reklamacji.

W zakresie obsługi towaru i administrowania procesem sprzedaży:

 • Monitorowanie ilości i jakości oferowanych towarów i usług – czyli wiedza z zakresu efektywnego zaopatrzenia punktu sprzedaży i zdolność do stałego monitorowania jakości oferty;
 • Eksponowanie towarów i materiałów promocyjnych – czyli wiedza o zasadach efektywnego wykorzystania powierzchni sprzedażowej;
 • Raportowanie sprzedaży i prowadzenie dokumentacji sprzedażowej – czyli wiedza o zasadach i o metodach dokumentowania stanów magazynowych towarów oraz przepływów pieniężnych.

Certyfikacja jest skierowana zarówno do osób, które zdobyły swoje doświadczenie zawodowe w pracy, jak i do tych, które uprzednio wykształciły się w tym kierunku.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (2 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji).

 

Kto może skorzystać z certyfikacji?

Każda osoba niezależnie od wieku, narodowości, statusu, która może wykazać się doświadczeniem bezpośrednio związanym z przedmiotem certyfikacji - bez względu na to, czy dany zawód był wykonywany w sposób ciągły, czy też nie - może ubiegać się o oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności.

Korzyści wynikające z nabycia Certyfikatu:

 1. Najważniejsze korzyści dla uczestnika
  1. Formalne potwierdzenie przygotowania do wykonywania danego zawodu w ramach systemu obowiązującego w całej UE;
  2. Uzyskanie certyfikatu - dokumentu honorowanego w całej UE;
  3. Uzyskanie informacji o ew. obszarach do rozwoju;
  4. Poprawa swojej pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.
 2. Korzyści dla pracodawcy
  1. Wykorzystanie gotowego i ujednoliconego systemu oceny kwalifikacji;
  2. Zweryfikowanie kwalifikacji kandydata lub pracownika;
  3. Określenie kierunków rozwoju (bez potrzeby przeprowadzania osobnego AC);
  4. Zaoferowanie pracownikowi możliwości zdobycia certyfikatu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Ramy Kwalifikacji – jednolitego systemu oceny kwalifikacji w UE

 

Zapraszamy do potwierdzania kwalifikacji w 3 obszarach:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) pozwala na formalne potwierdzanie kompetencji nabytych w ramach doświadczenia zawodowego, dla osób, które nie mają wykształcenia w danym zawodzie. Dzięki temu porównywanie kompetencji stanie się łatwiejsze, bardziej przejrzyste, a co za tym idzie wygodne dla pracodawców i sprawiedliwe dla pracowników. Każda kwalifikacja wpisana do ZSK posiada swój szczegółowy opis, wymagania niezbędne do jej uzyskania, proces kształcenia, a także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Kwalifikacje rynkowe, które zostały opisane przez „biznes”, następnie po konsultacjach są wpisane oświadczeniem ministra do Krajowego Rejestru Kwalifikacji zawodowych (RNCP).

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ws. włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przeczytaj

Partner merytoryczny

Mapa dojazdu

 

CCIFP - aleje Jerozolimskie 93, Nowogrodzka Square, 6 minut pieszo od Dworca Centralnego , 3 minuty od Placu Starynkiewicza

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Plac Starynkiewicza)

Autobusem – linie: 127, 128, 158, 175 (przystanek Plac Starynkiewicza) lub linie: 131, 501, 517, 519, 521, 522, 525 (przystanek Dworzec Centralny)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w przy ulicy Williama Heerleina Lindleya oraz przy skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Siennej.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!