PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

CCIFP jest zarówno certyfikowanym Centrum Szkoleniowym, w ramach którego prowadzi programy szkoleniowe dla Przedstawicieli Handlowych, jak i Instytucją Certyfikującą posiadającą zatem uprawnienia do przeprowadzenia sesji walidacyjnych (umożliwiających uzyskanie formalnego potwierdzenie umiejętności w obszarze sprzedaży i handlu dla zawodu Przedstawiciela Handlowego).

Szkolenia i sesje walidacyjne organizowane są rozłącznie - udział w każdym z nich wymaga osobnego zgłoszenia. Udział w szkoleniu nie jest równoznaczny z udziałem w sesji walidacyjnej. Udział w sesji walidacyjnej nie wymaga ukończenia programu szkoleniowego w CCIFP.

Opis ogólny

Pełna nazwa kwalifikacji to: Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.

Jest to zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalający na efektywne zaplanowanie i prowadzenie i monitorowanie procesu sprzedaży i obsługi po-sprzedażowej klientów biznesowych.

 

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności i usystematyzować wiedzę zgodnie z opisem kwalifikacji. Program szkolenia jest oparty na wytycznych zawartych w Obwieszczeniu MEN i dotyczących zawodu przedstawiciel handlowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób już pracujących jako przedstawiciele handlowi i trwa 3 dni szkoleniowe (8 godzin szkoleniowych każdy dzień szkolenia).

 

Jesteś zainteresowany? Zobacz pełną ofertę!

Plik do pobrania: TUTAJ
 

Jakie umiejętności posiada przedstawiciel handlowy?

W zakresie planowania działań sprzedażowych i monitorowania ich efektów:

 • Sporządzanie planu działań sprzedażowych w oparciu o otrzymane cele – czyli zdolność do planowania działań sprzedażowych adresowanych do określonej grupy docelowej;
 • Monitorowanie całościowych wyników sprzedażowych – czyli wiedza z zakresu raportowania procesu sprzedaży;
 • Przygotowanie spotkań z klientem – czyli umiejętność zaplanowania sposobu dotarcia do osób decyzyjnych i nawiązania z nimi kontaktu.

W zakresie prowadzenia procesu sprzedaży:

 • Inicjowanie kontaktu z klientem – czyli wiedza z zakresu autoprezentacji i umiejętność efektywnego nawiązania biznesowej relacji z klientem;
 • Składanie propozycji zakupu – czyli zdolność do doboru i przedstawienia oferty adekwatnej do sytuacji klienta;
 • Ustalanie warunków oferty – czyli zdolność do efektywnego negocjowania kontraktu w ramach otrzymanych warunków brzegowych;
 • Przyjmowanie zamówienia i zamknięcie transakcji – czyli wiedza o zasadach i warunkach rozpoczęcia realizacji zamówienia;

W zakresie obsługi po-sprzedażowej:

 • Prowadzenie obsługi po-sprzedażowej – czyli zdolność do utrzymywania długofalowych i korzystnych biznesowo relacji z klientem i wykorzystania w tym celu stosownych narzędzi: CRM, rekomendacje, sprzedaż komplementarna, badania satysfakcji.
 • Monitorowanie realizacji zamówienia – czyli wiedza z zakresu efektywnego nadzoru nad realizacją zamówienia i procesem rozliczeń oraz wiedza z zakresu obsługi reklamacji;
 • Wspieranie klienta zgodnie z polityką swojej organizacji – czyli wiedza o zasadach i o metodach wspierania klientów biznesowych w użytkowaniu lub promowaniu i dalszej odsprzedaży nabytych towarów i usług.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ws. włączenia kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przeczytaj

Szkolenie z zakresu "Aktywnego prowadzenia sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych " – zawód Przedstawiciel handlowy

Celem szkolenia zapoznanie i wykształcenie  umiejętności handlowych  u osób, które chcą zdobyć nowe  kwalifikacje w zawodzie Przedstawiciela Handlowego.

Przedstawiciel Handlowy to zawód wymagający określonych kompetencji, które prowadzą do sprzedaży skierowanej do Klientów Biznesowych.

Osoba wykonująca ten zawód powinna:

 • samodzielnie planować działania sprzedażowe w odniesieniu do wytycznych swojej organizacji, wyrażać gotowość do stałego monitorowania swoich wyników oraz korygować swoje działania w oparciu o wskazane, aktualne wyniki i cele,
 • sprawnie prowadzić proces sprzedaży poprzez ustalenie z Klientem warunków zamówienia w oparciu o jego potrzeby oraz o cele swojej firmy,
 • prowadzić obsługę po-sprzedażową i monitorowanie realizację zamówienia oraz utrzymywać długofalową relację z Klientem.

Poniższy Program szkoleniowy zawiera wszystkie elementy, które są ważne w wykonywanym zawodzie Przedstawiciela Handlowego


Program szkolenia

 1. Jak planować sprzedaż, aby skutecznie realizować cele sprzedażowe
 2. Monitorowanie całościowych wyników sprzedaży
 3. Przygotowanie spotkania z Klientem
 4. Prowadzenie procesu sprzedaży
 5. Wizerunek handlowca na budowanie relacji z Klientem
 6. Przygotowanie oferty
 7. Obiekcje i wątpliwości Klienta
 8. Zamykanie sprzedaży
 9. Obsługa po-sprzedażowa
   

Szkolenie dla przedstawicieli handlowych  składa się z trzech dni szkoleniowych. Jeden dzień szkolenia jest złożony z 8 lekcji trwających 45 minut.

 

2. Weź udział w sesji walidacji

Dowiedz się jak przygotować się do walidacji:

- pobierz pytania pomocnicze i sprawdź swoją wiedzę
- skonsultuj się z 'Ekspertem walidacyjnym'
- zobacz jakie są poszczególne etapy walidacji

Przygotuj się do walidacji Pobierz pytania pomocnicze

Kwalifikacje handlowe w CCIFP - zobacz pozostałe opisy zawodów

Sprzedawca Handlowiec
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!