SPRZEDAWCA

CCIFP jest zarówno certyfikowanym Centrum Szkoleniowym, w ramach którego prowadzi programy szkoleniowe dla Sprzedawców, jak i Instytucją Certyfikującą posiadającą zatem uprawnienia do przeprowadzenia sesji walidacyjnych (umożliwiających uzyskanie formalnego potwierdzenie umiejętności w obszarze sprzedaży i handlu dla zawodu Sprzedawcy).

Szkolenia i sesje walidacyjne organizowane są rozłącznie - udział w każdym z nich wymaga osobnego zgłoszenia. Udział w szkoleniu nie jest równoznaczny z udziałem w sesji walidacyjnej. Udział w sesji walidacyjnej nie wymaga ukończenia programu szkoleniowego w CCIFP.

Opis ogólny

Pełna nazwa kwalifikacji: Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.

Jest to zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalający na pracę w stacjonarnych punktach sprzedaży: prowadzenie w nich obsługi klientów oraz wykonywanie szeregu czynności towarzyszących tej obsłudze, takich jak eksponowanie towarów lub ewidencjonowanie sprzedaży.

 

Organizujemy szkolenia dla sprzedawców - zarówno osób już doświadczonych, jak i dopiero planujących rozpocząć przygodę w tym zawodzie.

 • Szkolenie dla osób poczatkujących ma poszerzony program o podstawy i trwa w sumie 6 dni szkoleniowych (8 godzin każdy dzień)
 • Szkolenie dla osób zaawansowanych pozwala na usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie kompetencji. Całość trwa 3 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień).

 

Jesteś zainteresowany? Zobacz naszą ofertę!

Plik do pobrania: TUTAJ

Jakie umiejętności posiada sprzedawca?

W zakresie kompetencji sprzedawcy jest obsługa klienta, czyli:

 • Nawiązywanie kontaktu z klientem – czyli umiejętność zainicjowania rozmowy z klientem w sposób zachęcający do zapoznania się z ofertą punktu sprzedaży;
 • Badanie potrzeb klienta – czyli umiejętność takiego poprowadzenia rozmowy z klientem, aby móc określić jego potrzeby, priorytety i kryteria wyboru;
 • Prezentacja oferty – czyli umiejętność zaprezentowania towaru lub usługi w sposób wskazujący konkretne korzyści i potrzeby klienta jakie zaspakaja jego zakup.
 • Zamknięcie transakcji – czyli zdolność do skłonienia klienta do podjęcia decyzji lub określenia elementów potrzebnych do jej podjęcia.
 • Obsługa posprzedażowa  – czyli wiedza z zakresu podtrzymywania relacji z klientem, w tym obsługi reklamacji.

W zakresie obsługi towaru i administrowania procesem sprzedaży, czyli:

 • Monitorowanie ilości i jakości oferowanych towarów i usług – czyli wiedza z zakresu efektywnego zaopatrzenia punktu sprzedaży i zdolność do stałego monitorowania jakości oferty;
 • Eksponowanie towarów i materiałów promocyjnych – czyli wiedza o zasadach efektywnego wykorzystania powierzchni sprzedażowej;
 • Raportowanie sprzedaży i prowadzenie dokumentacji sprzedażowej – czyli wiedza o zasadach i o metodach dokumentowania stanów magazynowych towarów oraz przepływów pieniężnych.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ws. włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przeczytaj

Szkolenie z zakresu "Obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym" – zawód Sprzedawca

Celem szkolenia jest zapoznanie się i wykształcenie umiejętności sprzedażowych u osób, które chcą zdobyć nowoczesne, zorientowane na Klienta umiejętności w zawodzie doradcy klienta.

Doradca Klienta jest powszechnie znanym zawodem, bardzo dużo firm działających na rynku potrzebuje wykwalifikowanych sprzedawców w punktach handlowych. Sprzedawca odpowiada za eksponowanie towarów, materiałów promocyjnych, prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, ale przede wszystkim za bezpośredni kontakt z Klientami. Dlatego Sprzedawca pracujący na co dzień w punkcie handlowym wykorzystuje odpowiednie techniki komunikacji, w których posługuję się odpowiednimi pytaniami, dostosowanym językiem korzyści i na tych podstawach właściwie dobrać ofertę do potrzeb Klienta, Gdzie efektywnie finalizuje sprzedaż. Sprzedawca powinien mieć ponadto umiejętności budowania i podtrzymywania relacji z Klientem oraz sprawnie prowadzić obsługę po-sprzedażową.

Jest szereg umiejętności, które osoba na tym stanowisku powinna realizować, poniższy program szkoleniowy zawiera wszystkie elementy, które są ważne do wykonywania zawodu Sprzedawcy.

 

Program szkolenia

 1. Nawiązanie relacji z Klientem
 2. Rozpoznawanie potrzeb
 3. Prezentacja oferty
 4. Finalizacja sprzedaży
 5. Prowadzenie obsługi po-sprzedażowej
 6. Monitoring oferowanych towarów
 7. Ekspozycja towarów i materiałów promujących
 8. Raportowanie sprzedaży, dokumentacja sprzedaży

 

Szkolenie dla sprzedawców składa się z trzech dni szkoleniowych. Jeden dzień zawiera 8 lekcji trwających 45 minut.
 

2. Weź udział w sesji walidacji

Dowiedz się jak do niej odpowiednio przygotować:

- pobierz pytania pomocnicze i sprawdź swoją wiedzę
- skonsultuj się z 'Ekspertem walidacyjnym'
- zobacz jakie są poszczególne etapy walidacji

Przygotuj się do walidacji Pobierz pytania pomocnicze

Kwalifikacje handlowe w CCIFP - zobacz pozostałe opisy zawodów

Przedstawiciel handlowy Handlowiec
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!