FRANCUSKI DLA KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

Szkolenie z języka francuskiego jest opracowane z myślą o księgowych oraz o osobach, które w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków mają kontakt ze słownictwem księgowym i finansowym.

Program

  1. Słownictwo księgowe i finansowe czyli m.in. jak rozmawiać z francuskim odbiorcą o amortyzacji, umorzeniu, utracie wartości, odpisach aktualizujących, rezerwach i podatku odroczonym, wycenie poszczególnych aktywów trwałych, inwentaryzacji, różnicach kursowych, sposobach i terminach płatności, itp.  - omówienie zestawienia najczęściej używanych czasowników, przymiotników, rzeczowników i przyimków „księgowych”.
  2. Analiza francuskich dokumentów księgowych – dowody księgowe, faktury, sprawozdania finansowe sporządzane według zasad UOR i MSSF, maile o tematyce księgowej i finansowej.
  3. Wybrane zagadnienia gramatyczne przydatne przy omawianiu kwestii finansowych i rachunkowych.
  4. Polska a francuska rzeczywistość rachunkowa – podobieństwa i różnice (jak przystępnie wyjaśniać stronie francuskiej zawiłości polskich przepisów dotyczących rachunkowości i podatków).

Korzyści dla uczestników

Dzięki tym zajęciom będziecie mieli Państwo możliwość zdobycia umiejętności prawidłowego rozumienia słownictwa finansowego i księgowego oraz posługiwania się nim w mowie i w piśmie w celu skutecznego komunikowania się ze stroną francuską.

 

Zobacz, co inni powiedzieli o tym szkoleniu!

Realizowane kursy specjalistyczne są zawsze bardzo dobrze przygotowane, zarówno te roczne lub semestralne kursy ogólne, jak i te krótsze kursy skupione na konkretnej dziedzinie prawa lub gospodarki. Formuła zajęć jest bardzo zróżnicowana i obejmuje ćwiczenia na autentycznych i aktualnych dokumentach i aktach prawnych. Zajęcia odbywają się w niezwykle sympatycznej atmosferze pozwalającej na swobodne rozstrzyganie wątpliwości związanych z występującymi w codziennej pracy dylematami tłumaczeniowymi i językowymi. - Radosław Wiśniewski, adwokat

Charakterystyka szkolenia

W trakcie tego spotkania będą Państwo mieli okazję intensywnie pracować nad praktycznym zastosowaniem zwrotów i słownictwa branżowego.

Szkolenie składa się z 12 godzin szkoleniowych i odbywa się w formule zdalnej na platformie Teams.

Informujemy, że nasze kursy odbywają się przy minimalnej liczbie 3 uczestników, który opłacili swój udział w terminie 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć. 

Poszukujesz szkolenia o innej tematyce?

Opowiedz nam o swoich potrzebach!

Sprawdź pozostałe szkolenia
lub wypełnij formularz i prześlij na adres ccifp@ccifp.pl

Pozostałe szkolenia Pobierz formularz
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!