FRANCUSKI MEDYCZNY

Autorski kurs z zakresu francuskiego języka medycznego przeznaczony dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy we francuskojęzycznym środowisku. Celem kursu jest doskonalenie kompetencji ustnych w zakresie typowych sytuacji komunikacyjnych oraz pogłębianie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu nauk medycznych. Oprócz ćwiczeń poświęconych leksyce języka medycznego kurs obejmuje także ćwiczenia gramatyczne w zakresie struktur gramatycznych najczęściej używanych w komunikacji medycznej ustnej i pisemnej.

Program

Zakres tematyczny:

- wywiad z pacjentem

- badanie pacjenta

- symptomy choroby

- zalecenia udzielane pacjentowi oraz sposoby dawkowania przepisywanych leków

- rodzaje leków

- jednostki chorobowe

- rodzaje badań oraz analiza wyników badań

 

Materiał dydaktyczny: prezentacje teoretyczne, tabele i glosariusze pomagające w przyswojeniu słownictwa, skróty i skrótowce używane w medycynie, dokumenty autentyczne, ćwiczenia leksykalne, tłumaczeniowe, gramatyczne, ustne ćwiczenia komunikacyjne.

Korzyści dla uczestników

Biorąc udział w tym szkoleniu zyskasz lekkość i naturalność w posługiwaniu się specjalistycznym słownictwem z języka francuskiego medycznego. 
 

Kurs w formie zdalnej na platformie zoom, składa się z 20 godzin szkoleniowych.

PROWADZĄCY

Dorota Bruś

Tłumaczka z języka francuskiego, pedagog, trener biznesu

Zobacz, co inni sądzą o naszych kursach!

Realizowane kursy specjalistyczne są zawsze bardzo dobrze przygotowane, zarówno te roczne lub semestralne kursy ogólne, jak i te krótsze kursy skupione na konkretnej dziedzinie prawa lub gospodarki. Formuła zajęć jest bardzo zróżnicowana i obejmuje ćwiczenia na autentycznych i aktualnych dokumentach i aktach prawnych. Zajęcia odbywają się w niezwykle sympatycznej atmosferze pozwalającej na swobodne rozstrzyganie wątpliwości związanych z występującymi w codziennej pracy dylematami tłumaczeniowymi i językowymi.

Radosław Wiśniewski, adwokat

Pozostałe szkolenia językowe Pobierz formularz

Poszukujesz szkolenia dla swojej fimy?

Opowiedz nam o swoich potrzebach!

Sprawdź pozostałe szkolenia językowe
lub wypełnij formularz i prześlij na adres ccifp@ccifp.pl

Pozostałe szkolenia Pobierz formularz
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!