Zadbac o własny rozwój osobisto-menadżerski, czyli jak stać się menadżerem coachem dla współpracowników ? (szkolenie w jęz.francuskim)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 900 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Rozwój osobisty menadżera - warunkiem, aby stać  się menadżerem-coachem dla swoich współpracowników

 

>

Czy w przedsiębiorstwie XXI wieku, które musi stawić czoła kryzysowi wystarczy dbać tylko o rozwój kompetencji pracowników  ? Okazuje się, ze jest to warunek konieczny, ale niewystarczaj?cy.

Nowym priorytetem dla firm staje się rozwój talentów i potencjału ludzkiego.

Aby sprostać temu wyzwaniu, skuteczny menadżer powinien wykazać się nieco innymi zdolnościami i kompetencjami wynikaj?cymi z przyjęcia nowej postury, której się od niego oczekuje – postury menadżera-coacha. Aby to osi?gn?ć dzisiejszy menadżer powinien odgrywać role trenera i „wyzwalacza” talentów.   Pozwoli mu na to wypracowanie nowej postawy, która kładzie akcent na jego zdolności słuchania, formułowania pytań, parafrazowania, udzielania konstruktywnego feed-back’u oraz uwzględniania potrzeb i oczekiwań swoich współpracowników.

Rzeczywiście, aby być wiarygodnym w rozwoju innych, trzeba wykazać się swoim własnym rozwojem. Stad bardzo ważne jest świetne opanowanie zasad komunikacji interpersonalnej, które jest możliwe dzięki przyswojeniu sobie nowych wzorców zachowania i wypracowaniu nowej wewnętrznej postawy charakteryzuj?cej nowy typ menadżera: menadżera-coacha.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenia  ? :

Menedżerowie, którzy odbyli już podstawowe szkolenia menedżerskie

Cele:

Dzięki szkoleniu każdy menedżer nabędzie następuj?ce umiejętności :

-   Świadomość wszystkich aspekty funkcji menedżerskiej z uwzględnieniem roli coachingu

-   Jasność jakiego typu problematyka podlega coachingowi

-   Znajomość narzędzi komunikacji interpersonalnej na użytek menadżera-coacha

-   Znajomość etapów coachingu

-     Posługiwanie się metodologi? wykorzystywan? w coachingu  : diagnoza problematyki, wyznaczenie celów, ustalenie wskaźników postępu oraz zawieranie kontraktu     

-     Znajomość ram i reguł coachingu

-     Nabycie postawy sprzyjaj?cej rozwojowi procesu coachingu  : aktywnego słuchania, udzielania konstruktywnego feed-back’u, wyrażania uznania, wypracowywania u swoich współpracowników poczucia odpowiedzialności  

Korzyści dla uczestników szkolenia  :

-     umiejetność inicjowania nowej praktyki menedżerskiej – coachingu współpracowników

-     prawidłowe podejście do procesu coachingu

-   przyswojenie sobie kilku narzędzi   przydatnych menedżerowi-coachowi

-     ustalenie etapów coachingu

-       ustalenie problematyki coachingu i określenie przedmiotu coachingu

UWAGA : z uwagi na tak specyficzny temat do przećwiczenia ograniczamy liczbę miejsc : mamy tylko 8 miejsc !

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski - Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 6 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Posiada podwójn? – polsko-francusk?  kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie ci?gle go wzbogaca poprzez prace z dużymi korporacjami takimi jak Alcatel-Lucent, Lactalis, L’Oréal, Crédit Agricole, Axa, Valéo, Faurecia (na rynku francuskim) oraz   l’Oréal Polska, EDF Polska, Crédit Agricole Polska, Lactalis Polska, BIP, Auchan Polska, Immochan, Sodexo Motivation Solutions, RD Bud (na rynku polskim).

Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow? w dużych koncernach międzynarodowych: doświadczenie handlowo-menedżerskie uzyskane w ci?gu 10 lat pracy dla światowego lidera w dziedzinie reprografii - japońskiej firmy Ricoh, następnie praca w konsultingu w zakresie zasobów ludzkich wykonywana w firmie Dynargie International oraz paryskiej firmie Pilotis, jako   konsultant-coach, trener.   

Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne – magister filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, rozszerzone następnie podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).

Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” - Vincent’a Lenhardt’a (prekursora coachingu we Francji), oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG). Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia coachy Eliantis Partners.

W ramach swojej działalności jako konsultant-coach, wierz?c w kluczowe znaczenie   rozwoju kapitału ludzkiego, Magdalena wspiera regularnie wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi: jak rozwin?ć umiejętności lidera, menedżera-coacha, czy po prostu skutecznego komunikatora w poł?czeniu z rozwojem osobistym?

Poprzez prace z ich zespołami przyczynia się do rozwijania inteligencji zbiorowej i tzw.”kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Narzędzia, jakie Magdalena wykorzystuje w swoich interwencjach, to Gestalt, Analiza Transakcyjna,   Podejście Systemiczne, Metoda Insights (certyfikat Insights Discovery).

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!