Komitet Agrobusiness

Celem Komitetu Agrobusiness jest reprezentowanie interesów firm stowarzyszonych przed organami centralnymi i nawiązywanie kontaktów z interesariuszami oraz budowanie relacji poprzez m.in. promowanie dobrych praktyk. Komitet formułuje również postulaty wraz z proponowanymi rozwiązaniami i przedstawia je odpowiednim organom.
 

Przewodniczy Komitetowi:

Andrzej SZUMOWSKI
Wiceprezes Wyborowa Pernod Ricard

Przewodniczący Komitetu

 

Michał SIWEK
Dyrektor Dep. International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas

Wice-przewodniczący Komitetu

 

 

Uczestniczą w Komitecie:


Najbliższe zebrania Komitetu Agrobiznes:

Brak wydarzeń z wybranej kategorii

Poprzednie spotkania Komitetu Agrobusiness

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!