Mediacje

 

 

Jak działamy?

Krok 1.

Zgłoś nam swój problem w biznesie zanim pójdziesz do sądu : joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Jeśli sprawa jest już procedowana przez sąd, opisz nam na jakim jest etapie, a my pomożemy Ci ją przenieść z sali sądowej do mediacji.

Krok 2

Skontaktujemy się z Tobą i/lub spotkamy celem omówienia problemu i strategii działania.

Krok 3

Skontaktujemy się także z Twoim adwersarzem celem zaprezentowania mu możliwości rozwiązania istniejącego pomiędzy Wami sporu w drodze mediacji.

Krok 4

Postępowanie mediacyjne.

Nasz mediator zadba, aby postępowanie mediacyjne przebiegało w dobrej atmosferze, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron, zaproponuje tryb procedowania i przeprowadzi odpowiednie sesje mediacyjne: wspólne i/lub indywidualne. Poprowadzi postępowanie w sposób najbardziej efektywny czasowo i kosztowo, dbając o komfort stron.

Krok 5

Ugoda.

Wypracowaną w mediacjach ugodę pomożemy Ci zatwierdzić w sądzie, tak aby nabrała mocy wyroku sądowego i stanowiła tytuł egzekucyjny.


Mediacje gospodarcze ze stroną publiczną – przewodnik dobrej współpracy

Wnioski po konferencji zorganizowanej pod Honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem rozmowy pomiędzy stroną publiczną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, przedsiębiorcami, a także organami kontrolnymi nadzorującymi prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji. Dzięki niej udało nam się wypracować krajobraz legislacyjny rozwiązywania sporów i przygotować rekomendacje dla obu stron procesu.


 

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

Inicjatorami przedsięwzięcia są przedstawiciele Izb, którzy weszli w skład Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz Dr Ewelina Stobiecka, mediator, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest również wspierany przez Ministerstwo Gospodarki. Partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji jest Dolnośląska Izba Gospodarcza.

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworzą eksperci w konkretnych branżach, prowadzący mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

 

Co warto wiedzieć na temat mediacji?

  • Mediacja to alternatywna – dla postępowania sądowego lub arbitrażowego – metoda rozwiązania sporu, także w biznesie;

  • Mediacja stanowi tańszy, szybszy i skuteczniejszy sposób na rozwiązanie konfliktu;

  • Mediacja pozwala stronom na rozwiązanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu sądowego strony nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami” dążącymi do osiągnięcia wspólnego porozumienia;

  • Osiągane w mediacji rozwiązanie musi być dla obu stron satysfakcjonujące: to klasyczna sytuacja “win-win”;

  • Umiejętność osiągnięcia porozumienia za pomocą mediacji to także wyraz stosowania najwyższych standardów w biznesie.

Skontaktuj się

Na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z mediacjami, ich przebiegiem i warunkami odpowie właściwy przedstawiciel Izby lub Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Koordynator MCM w CCIFP:

Joanna Jaroch-Pszeniczna

joanna.jaroch@ccifp.pl

Tel. +48 507 121 268

Koordynator MCM:

Dr Ewelina Stobiecka

e.stobiecka@taylorwessing.com

e.stobiecka@mcm.org.pl

Tel.: +48 22 584 97 40

Tel.: +48 669 737 979

 

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Ladachowska

ola@agencja-infinity.pl

Tel.: +48 793 410 008

 

Reprezentujemy Wasze interesy

Skontaktuj się z nami

Justyna Rogalińska-Smolak
Koordynator ds. projektów
tel.: +48 508 520 810
justyna.smolak(@)ccifp.pl

Kontakt
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!