Achats

Stanowisko firm CCIFP w sprawie systemu kaucyjnego

W odpowiedzi na konsultacje publiczne ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RCL projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (nr UD45 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) Francusko-Polska Izba Gospodarcza przekazała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowisko będące głosem polskich i francuskich przedsiębiorców w zakresie zmian przepisów.

Proces powstawania dokumentu w ramach Komitetu Retail wspierała merytorycznie mec. Joanna Affre, adwokat, wspólniczka zarządzająca kancelarii Affre i Wspólnicy oraz współprzewodnicząca Komitetu Retail CCIFP.

Dziękujemy firmom biorącym udział w kształtowaniu stanowiska za ich zaangażowanie. 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!