Biała Księga CCIFP

Polska przystąpiła zdecydowanie do głębokiej transformacji swojego sektora energetycznego, który obecnie opiera się na wykorzystaniu węgla (41% zużywanej energii pierwotnej i 70% do produkcji energii elektrycznej), którego udział importu rośnie z roku na rok. - Thierry Doucerain, Ekspert CCIFP.

 

Wyzwania, którym należy sprostać, aby dokonać tej transformacji są liczne i złożone oraz wykraczają daleko poza zwykłą likwidację elektrowni węglowych. Wyzwania te dotyczą 4 aspektów:

  • Po pierwsze: kwestii zdrowia publicznego. Stosowanie indywidualnych systemów grzewczych wykorzystujących węgiel złej jakości jest nadal powszechne i jest przyczyną smogu, chorób układu oddechowego, które są kosztowne dla systemu opieki zdrowotnej oraz powodują przedwczesne zgony.
  • Po drugiekonwersji przemysłowej i gospodarczej regionów górniczych.
  • Po trzecie: stopniowego zastępowania obecnego systemu produkcji systemem niskoemisyjnym lub bezemisyjnym, który musi opierać się on na bezpieczeństwie dostaw, niezależności energetycznej i koszcie akceptowalnym dla gospodarki.
  • Po czwartewzmocnienia suwerenności energetycznej, kluczowej kwestii w obecnym kontekście geopolitycznym.

 

W 2021 roku Polska przyjęła Politykę Energetyczną do 2040 roku (PEP 2040), w której każdemu z tych wyzwań określa cele strategiczne i ścieżkę dojścia do założonej transformacji.

Zmiana ta wpływa na wiele dziedzin życia gospodarczego. Pierwszą z nich jest produkcja energii elektrycznej, której celem jest rozwój niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe, fotowoltaika, energia jądrowa, biomasa, biogaz i zielony wodór). Kolejną jest sektor przemysłowy, który staje przed koniecznością poprawy swojej efektywności energetycznej. Transformacja ma wpływ również na sektor budowlany i sieci ciepłownicze, gdzie kluczowym celem jest ekologizacja systemów grzewczych i efektywność energetyczna.

Zakres działań przekształceniowych jest więc szeroki i zróżnicowany. Firmy francuskie posiadają już wiedzę operacyjną dotyczącą części z powyższych źródeł. Są również aktywne w Polsce i zdolne do partnerskiej współpracy z polskimi firmami.

Celem niniejszej Białej Księgi jest więc przedstawienie zakresu rozwiązań dla każdej dziedziny do rozwoju której może przyczynić się francuska społeczność biznesowa. Są w niej również prezentowane najważniejsze rozwiązania legislacyjne i regulacyjne, które mogą przyspieszyć wspomnianą transformację.

Jak przekonacie się Państwo z niniejszej Białej Księgi, transformacja w Polsce stwarza wiele możliwości rozwoju i współpracy pomiędzy naszymi dwoma krajami: Polską i Francją.

 

BIAŁA KSIĘGA CCIFP-PL      LIVRE BLANC-FR      WHITE PAPER CCIFP-EN

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!