Biała Księga Zrównoważonego Budownictwa

Sektor budowlany stanowi duże wyzwanie na drodze do zrównoważonego rozwoju. Jest odpowiedzialny aż za 38 proc. emisji dwutlenku węgla w Polsce. To ponad 1/3 całkowitej emisji CO2 w naszym kraju, co stanowi poważny problem w kontekście globalnego ocieplenia i zanieczyszczania środowiska. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie emisji CO2 w trakcie fazy eksploatacji budynków, bez których neutralność klimatyczna do 2050 roku będzie niemożliwa do osiągnięcia.

Jednym z możliwych sposobów na osiągnięcie tego celu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię i tym samym ograniczenie emisji CO2. Warto także zwrócić uwagę na zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych oraz projektowanie budynków w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

Sektor budowlany, dążąc do poprawy swojej działalności w obszarze ESG, w oparciu zarówno o wymagania regulatora rynku (takie jak obowiązki CSRD czy pośrednio taksonomii), jak i indywidualne ambicje poszczególnych firm zapisane w ich strategiach środowiskowych, postuluje udzielenie wsparcia poprzez wprowadzenie zmian i rozwiązań wspierających efektywność energetyczną budynków, wykorzystanie materiałów i technologii realizujących cele środowiskowe, jak również zwiększanie świadomości z zakresu zrównoważonego budownictwa.

Celem niniejszej Białej Księgi Zrównoważonego Budownictwa jest przedstawienie zakresu rozwiązań, które pozwolą na realizację tego celu, stwarzając jednocześnie wiele możliwości współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Polską i Francją.

Dokument został stworzony przy udziale firm członkowskich CCIFP z sektora budownictwa pod nadzorem merytorycznym mec. Michała Glińskiego i mec. dr. Radosława Wiśniewskiego z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

BIAŁA KSIĘGA CCIFP-PL     LIVRE BLANC-FR     WHITE PAPER CCIFP-EN

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!