Juridique & Fiscalité

Polska implementacja BEPS 2 Filar 2 - spotkanie Komitetu Podatkowo-Finansowego

Tematem spotkania Komitetu Podatkowo-Finansowego CCIFP, które odbyło się 4 czerwca był projekt polskiej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Dokument, który ujrzał światło dzienne 25 kwietnia br. stanowi implementację postanowień Dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 o globalnym minimalnym opodatkowania. Oprócz ryzyka dodatkowego obciążenia podatkowego (dla grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach księgowych wynoszących co najmniej 750 mln EUR), z nowym reżimem wiązać się będą rozbudowane obowiązki analityczne i sprawozdawcze. Dodatkowo, ze względu na korzyści podatkowe wynikające z ulg podatkowych, opodatkowanie wyrównawcze ma szczególne znaczenie dla spółek korzystających z tego rodzaju preferencji.

Podczas spotkania z ekspertami EY Polska omówiliśmy kluczowe zasady działania nowego reżimu, wskazując jak przygotować się do nowych obowiązków czekających spółki.

Spotkanie poprowadzili: Hubert Rogoziński, partner w zespole Financial Accounting Advisory Services; dr Filip Majdowski, dyrektor w zespole International Tax and Transaction Services, były doradca Ministra Finansów, polski negocjator BEPS 2.0., członek Komitetu Sterującego OECD/G20 projektu BEPS 2.0.; Arkadiusz Kołłątaj, starszy menedżer w zespole International Tax and Transaction Services i Anna Pypkowska, menedżer w zespole International Tax and Transaction Services.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!