Ressources Humaines

Komitet HR i wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Tematem ostatniego spotkania Komitetu HR CCIFP, które odbyło się 9 maja, były wewnętrzne postępowania wyjaśniające w kontekście projektu ustawy o sygnalistach.

Omówiliśmy praktyczne kwestie związane z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, takie jak gromadzenie dowodów, kwestie pracownicze czy zgłaszanie nieprawidłowości do odpowiednich organów z uwzględnieniem projektu ustawy o sygnalistach. Wyjaśniliśmy również, jak udokumentować przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz w jaki sposób ograniczyć możliwość wystąpienia naruszeń w przyszłości.

Spotkanie prowadziły ekspertki z kancelarii Rymarz Zdort Maruta: dr Anna Partyka-Opiela, radca prawny, współzarządzającą praktyką Life Sciences, dr Weronika Papucewicz, adwokat w praktyce prawa pracy oraz mec. Maria Szczepańska, adwokat, counsel w departamencie rozwiązywania sporów, współkierująca praktyką prawa karnego gospodarczego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!