Spotkania z pracodawcą - informacja dla firm

Cena :
Firmy stowarzyszone: 2200 PLN + VAT - 5 spotkań, 3700 PLN + VAT - 10 spotkań;
Firmy niestowarzyszone: 3000 PLN + VAT - 5 spotkań, 4500 PLN + VAT - 10 spotkań

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Odczuwaj?c siln? potrzebę firm na kreowanie wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy oraz w poszukiwaniu kandydatów, stażystów i przyszłych pracowników o wyspecjalizowanych profilach, postanowiliśmy udać się do samego źródła - na uniwersytety.

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=news&lang=pl&shownews=951


Spotkania z Pracodawc? to:

 • Spotkania pracodawców na uczelniach  
 • Prezentacje firm pod k?tem możliwości zatrudnienia w ramach pracy i praktyk, rozwoju zawodowego
 • „Łowienie talentów” - rozmowy i rekrutacje

Cele akcji:

 • Wzmocnienie wizerunku firm jako atrakcyjnych pracodawców
 • Bezpośrednie dotarcie do kandydatów z różnych miast Polski, poszerzenie bazy CV
 • Nawi?zanie współpracy z biurami karier  
 • Przedstawienie kandydatom rzeczywistej sytuacji na rynku pracy  
 • Przedstawienie praktycznego wykorzystania znajomości języków obcych w biznesie
 • Podkreślenie mobilności na europejskim rynku pracy

Oferta uczestnictwa w „Spotkaniach z pracodawcami” obejmuje:

 • Prezentację firmy przez jej przedstawiciela
 • Obecność wizualn? podczas spotkania
 • Udostępnienie stanowiska do rozmów i rekrutacji
 • Umieszczenie informacji o uczestnictwie firmy w projekcie wraz z jej logotypem na stronie CCIFP
 • Promocję firmy w komunikacji ze studentami/uczniami/absolwentami

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>>>

OFERTA UCZESTNICTWA DLA FIRM >>>>>

GRAFIK SPOTKAŃ >>>>>

WYTYCZNE ORGANIZACJI SPOTKAŃ >>>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!