14.05 Francuskie słownictwo handlowe


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Intensywny, jednodniowy kurs języka francuskiego specjalistycznego jest przeznaczony dla osób chc?cych w sposób szybki pogłębić swoje kompetencje z francuskiego  słownictwa handlowego. Uczestnicy kursu otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe.

Grupa docelowa:

Kadra zarz?dzaj?ca oraz pracownicy działu marketingu oraz działu sprzedaży.

 

Cel:

- przybliżenie słownictwa oraz podstawowych zwrotów używanych w handlu

- przyswojenie podstawowych technik sprzedaży

- zarys rozmowy handlowej prowadzonej we Francji

- zapoznanie z tajnikami korespondencji handlowej i sporz?dzania dokumentacji sprzedaży

 

W programie:

- specyfika zawodu sprzedawcy i osoby kupuj?cej

- zakup i sprzedaż: sporz?dzanie zamówienia, dostawa, ogólne warunki sprzedaży, warunki zapłaty, wystawianie faktur

- podstawy działań handlowych

- słowa – klucze zwi?zane z wyszukiwaniem partnerów, komunikacj? oraz przedstawicielstwem handlowym

- rozmowa handlowa – jak rozpoznać potrzeby klienta, napisać syntezę, zaproponować adekwatne rozwi?zanie, odpowiedzieć na zarzuty klienta?

- podstawowe typy listów używanych w korespondencji handlowej

- przygotowywanie dokumentów sprzedażowych i opisy produktów (argumentacja, reklama, katalogi)

 

Na zakończenie, uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia specjalistycznego stażu językowego CCIFP.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010
http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!