Zatrudnienie obcokrajowców - rekrutacja i zatrudnianie pracowników z Europy Wschodniej


CCIFP, 8, rue Widok, Varsovie

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem spotkania jest przybliżenie zagadnień zwi?zanych z rekrutacj? i zatrudnianiem obywateli ze Wschodu, zwłaszcza z Ukrainy, przez pracodawców w Polsce.

Zagadnienia, które zostan? poruszone na spotkaniu:

  • Motywacja do pracy – polski i ukraiński punkt widzenia
  • Krótko- i długoterminowy okres zatrudnienia – jakie rozwi?zania preferuj? pracownicy i co z tego wynika dla pracodawców?
  • Prawne i administracyjne bariery zatrudnienia
  • Prognozowane zmiany w prawie i ułatwienia dla pracodawców
  • Wyzwania, z jakimi musz? się zmierzyć pracodawcy, którzy chc? zatrudniać cudzoziemców

Prelegent:

Andrzej Trela pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży w LeasingTeam, największej agencji zatrudnienia wył?cznie z polskim kapitałem oraz Prezesa Zarz?du Go West & Co, spółki specjalizuj?cej się w rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. Jest menedżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w sprzedaży usług B2B. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Vienna Institute for International Economic.

Partner:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!