Rendez-vous Biznesu - Prezentacja wyników badania ''CSR w praktyce. Barometr CCIFP''

hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94
See on map

Język :
polski / francuski

Cena : bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Badanie "CSR w praktyce. Barometr CCIFP" mierzy poziom zaawansowania i obszary działań CSR prowadzonych przez firmy, ale także pokazuje w jaki sposób firmy je komunikuj? i jaki przeznaczaj? na nie budżet. Uzupełnieniem do wyników Barometru będzie raport z badania przeprowadzonego przez HAVAS Media, które pokaże w jaki sposób konsumenci rozumiej? pojęcie CSR, a także czy zauważaj? działania podejmowane w tym obszarze przez firmy.

Po prezentacji wyników zaprosimy do wysłuchania debaty na temat zjawiska ZERO WASTE i roli firm w ograniczaniu zużycia surowców. Udział w niej wezm?:

  • Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Katarzyna Nowak,  Corporate Communication & CSR Manager, Orbis Grupa Hotelowa
  • Anna Kołodziejczyk, UNEP/GRID- Warszawa
  • Joanna Gorczyca,  Dyrektor ds. Prewencji i CSR, Grupa PZU

Moderator: Paweł Oksanowicz, BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, MUZO.FM

Po debacie zapraszamy wszystkich uczestników na tradycyjny koktajl przy lampce francuskiego wina.

Koktajl przygotowany zostanie przez Novotel Warszawa Centrum, którego kuchnia zorganizowana jest zgodnie z zasadami Zero Waste.

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!