Prawo spółek w języku francuskim


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN firmy stowarszyone, 7500 PLN firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Data:                                                      21.11.2008

Godzina:                                           09:45 – 17:15

Czas trwania:                             staż językowy jednodniowy

Cena:                                                   550 PLN firmy stowarzyszone, 750 PLN niestowarzyszone

Grupa docelowa:

Prawnicy, tłumacze, osoby zainteresowane prawem handlowym.

Cel:

-   opanowanie słownictwa z zakresu prawa handlowego

- zdobycie wiadomości na temat spółek handlowych: ich tworzenia, funkcjonowania i likwidowania, a także  

   prawa konkurencji i konsumenta

- zapoznanie się z dokumentami dotycz?cymi funkcjonowania spółek (np. statut spółki)

W programie:

- status osoby prowadz?cej działalność gospodarcz?

-       spółki i ich rodzaje, umowa spółki, statut, osobowość prawna spółki

-       postępowanie upadłościowe

-       prawo konsumenta (klauzule niedozwolone)

-       prawo konkurencji

-       tłumaczenia oraz różnorodne ćwiczenia słownikowe pozwalaj?ce na wykorzystanie poznanego słownictwa

Po ukończeniu stażu, uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

    

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!