Pozapłacowe świadczenia dla managerów – zagadnienia podatkowe


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Jednym z istotniejszych elementów systemu wynagradzania menedżerów jest rozbudowany system świadczeń pozapłacowych. Nie ogranicza się on przy tym wył?cznie do tak podstawowych benefitów, jak służbowy samochód, telefon, laptop czy opieka medyczna. Coraz częściej systemy te s? znacznie bardziej rozbudowane i obejmuj? takie świadczenia jak szkolenia, fundowane wakacje, premie wypłacane w akcjach itp. Nie można również zapominać o tak prozaicznych benefitach jak kawa z automatu, imprezy integracyjne czy świ?teczne upominki.

Wszystkie elementy pozapłacowego systemu świadczeń nios? za sob? istotne ryzyko popełnienia błędów w rozliczeniach z urzędem skarbowym i ZUS. Jest ono o tyle większe, że w przypadku wielu tego rodzaju świadczeń interpretacje podatkowe s? niejednoznaczne lub wręcz sprzeczne i na tym tle dochodzi często do sporów pracodawców z organami podatkowymi. Dlatego też specjaliści Accace chc? zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze aspekty rozliczania świadczeń pozapłacowych po stronie firmy oraz pracownika, aby unikn?ć kosztownych niedopatrzeń.

Podczas spotkania przedstawimy Państwu aktualne orzecznictwo oraz stanowiska organów skarbowych dotycz?ce rozliczania m.in. takich świadczeń jak:

 • koszty reprezentacyjne,
 • podróże,
 • studia i szkolenia zawodowe,
 • ubezpieczenia osobiste oraz odpowiedzialności maj?tkowej,
 • opieka medyczna,
 • udział w imprezach integracyjnych,
 • mieszkanie służbowe,
 • nieodpłatne przekazanie produktów lub usług,
 • samochody służbowe i dojazdy do pracy,
 • bony i prezenty okolicznościowe,
 • pakiety sportowe i kulturalne,
 • pakiety gastronomiczne, itp.

Osoba prowadz?ca :

Agata Nieżychowska jest doradc? podatkowym nr wpisu 10178. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się przede wszystkim kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym podmiotów z sektora nieruchomości, branży energetycznej, w tym energetyki odnawialnej, farmaceutycznej,FMCG, mediów i reklamy oraz funduszy inwestycyjnych. Prowadziła również liczne projekty optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, nabywania i zbywania aktywów, w tym dla międzynarodowych grup kapitałowych i czołowych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Agata posiada również bogate doświadczenie w zakresie kompleksowych przegl?dów podatkowych, w tym przed i po transakcyjnych przegl?dów due diligence oraz przegl?dów typu tax compliance. Prowadziła liczne projekty obejmuj?ce międzynarodowe planowanie podatkowe, opracowanie optymalnych podatkowo modeli inwestycji oraz modeli prowadzenia bież?cej działalności. Jej doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo podatkowe przy przedsięwzięciach prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia działalności w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Agata specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku CIT, w tym cen transferowych, podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz akcyzy. Reprezentowała również klientów w toku postępowań podatkowych oraz s?dowych.

Agata ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!