COVID-19 - Aktualności i zalecenia dla przedsiębiorców

Z związku z dynamiczną sytuacją wokół rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, publikujemy najważniejsze zalecenia i bieżące informacje dla przedsiębiorców.

Oficjalny komunikat Ministerstwa Rozwoju przygotowany we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! 
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Najważniejsze aktualności dla biznesu

Zebraliśmy również dla Państwa w jednym miejscu wszystkie materiały związane z koronawirusem nadsyłane przez firmy stowarzyszone w CCIFP.

COVID-19

Aktualności firm stowarzyszonych

Newsletter Specjalny nr 5

JAK COVID-19 WPŁYWA NA TERMINY PROCEDURALNE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PODATNIKÓW? Pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

COVID-19

Aktualności firm stowarzyszonych

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

COVID-19

Aktualności firm stowarzyszonych

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 3

W ostatnich dniach został udostępniony oczekiwany rządowy projekt ustawy zawierającej rozwiązania dotyczące tzw. pakietu osłonowego dla...

COVID-19

COVID-19

Newsletter SDZLEGAL SCHINDHELM

Publikujemy pakiet najnowszych informacji przygotowanych przez zespół SDZLEGAL SCHINDHELM, dotyczących: 1) Omówienia pakietu rozwiązań prawnych...

COVID-19

Aktualności firm stowarzyszonych

NEWSLETTER SPECJALNY NR 2

W oczekiwaniu na projekt rządowego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, prezentujemy Państwu narzędzia wynikające z obowiązujących przepisów,...

COVID-19

Aktualności firm stowarzyszonych

RODO w czasach koronazarazy

Firmy walczą z zagrożeniem związanym z koronawirusem poprzez wprowadzanie weryfikacji ekspozycji na koronawirusa oraz występowania podstawowych...

COVID-19

Aktualności firm stowarzyszonych

Tax Newsletter wydanie specjalne nr1

W obliczu globalnej pandemii wirusa COVID-19 pragniemy przekazać wszystkim naszym klientom oraz ich rodzinom wyrazy wsparcia i solidarności. Obecna...

COVID - 19

Aktualności firm stowarzyszonych

Prognozy na lata 2020 – 2021

Biorąc pod uwagę rozprzestrzeniającą się epidemię wirusa COVID-19 zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne. Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w...

Przydatne linki

Zmiana trybu pracy CCIFP w kontekście wytycznych związanych z pojawieniem się koronawirusa w Polsce

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP