COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Newsletter SDZLEGAL SCHINDHELM

Publikujemy pakiet najnowszych informacji przygotowanych przez zespół SDZLEGAL SCHINDHELM, dotyczących: 1) Omówienia pakietu rozwiązań prawnych dotyczących tzw. Tarczy Antykryzysowej; 2) Możliwości zawierania umów na odległość oraz działania organów spółek bez fizycznej obecności członków tych organów; 3) Informacji o wpływie pandemii koronawirusa na wykonanie umów cywilnoprawnych.

INFORMACJA PRAWNA w przedmiocie stosunków kontraktowych w świetle pandemii koronawirusa na terenie Polski.

Pandemia koronawirusa w Polsce wywołuje ogromny wpływ na szereg sfer funkcjonowania przedsiębiorców w przestrzeni gospodarczej. Jedną z nich jest sfera stosunków kontraktowych i konieczność ich praktycznego dostosowania do obecnej sytuacji pandemii koronawirusa. Regulacje szczególne wprowadzone do chwili obecnej nie przewidują specjalnych przepisów w ww. zakresie, wobec czego poniżej wskazane zostaną możliwe do zastosowania środki ogólne, wynikające z Kodeksu cywilnego. Informacja zawiera także zasygnalizowane rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy „antykryzysowej”.

INFORMACJA PRAWNA

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w czasie koronawirusa

Koronawirus (COVID-19) paraliżuje różne sfery życia gospodarczego. Obecnie przedsiębiorcy funkcjonują w wysokiej niepewności faktycznej i prawnej, która negatywnie odbija się na prowadzonym przez nich biznesie. Zamykane są zakłady pracy, przerywane łańcuchy dostaw, czy też tymczasowo ogranicza się sposób prowadzenia określonych typów działalności gospodarczych (w szczególności dotyczy to branży gastronomicznej).
Należy mieć jednak na uwadze i pamiętać, że koronawirus może skutecznie sparaliżować również działanie kolegialnych organów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej). Dbając o własne bezpieczeństwo zarządcy tych spółek powinni minimalizować kontakty międzyludzkie i korzystać w głównej mierze ze zdalnych form podejmowania decyzji. Trzeba również pamiętać, że dany decydent może zostać czasowo wykluczony z życia spółki poprzez objęcie go kwarantanną – sytuacja taka może mieć miejsce przykładowo, jeżeli członek zarządu wróci do kraju z zagranicznej delegacji.
W czasie pandemii koronawirusa szczególnie ważne jest zapewnienie kolegialnym organom spółki możliwości skutecznego i nieprzerwanego działania, bez narażania ich członków na utratę zdrowia. W tym kontekście, poniżej prezentujemy funkcjonalne instytucje prawa spółek, które powinny usprawnić działanie organów podmiotu.

 

KORONAWIRUS A ORGANY SPÓŁEK

 

 

Podpisywanie i zawieranie umów w czasie koronawirusa

O wpływie koronawirusa 2019-nCov (Covid-19) na wykonywanie stosunków umownych napisano już niemal wszystko. W zasadzie rozbito na czynniki pierwsze czy może on stanowić podstawę siły wyższej, jak i czy przedsiębiorca uprawniony jest żądać zmodyfikowania łączącej go umowy z kontrahentem, powołując się na znacząco utrudnioną możliwość jej wykonania. Niemniej jednak, istnieją branże i usługi, na które koronawirus nie będzie miał aż tak destruktywnego wpływu. W tym trudnym czasie muszą one jednakże zachować płynność funkcjonowania. Pewne trudności, z uwagi na specyficzne ograniczenia, zarówno o charakterze zdrowotnym, jak i formalnym (chociażby ograniczenia w wysyłce korespondencji międzynarodowej), mogą pojawić się w zakresie zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla podmiotów z branży nowych technologii.

UMOWY W CZASIE KORONAWIRUSA

 

 

COVID-19 i tarcza antykryzysowa – co wiemy do tej pory?

SDZLEGAL Schindhelm
Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k.
ul. Kazimierza Wielkiego 3, 50-077 Wrocław
Tel.: +48 71 326 51 40
E-mail: wroclaw@sdzlegal.pl
www.schindhelm.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!