Znaczenie zaangażowania pracowników i zaufania w firmie na wyniki biznesowe. Rola działu HR i menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników i zasady doboru odpowiednich metod i narzędzi oddziaływania


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Czy można w istotny sposób poprawić wyniki biznesowe firmy dzięki większemu zaangażowaniu pracowników? Jaki związek przyczynowo-skutkowy łączy zaangażowanie pracowników i poziom zaufania w firmie z wynikami biznesowymi? W jaki sposób pracodawcy mogą wzmacniać zaangażowanie pracowników bez ponoszenia dużych kosztów?

 

>

Do kogo skierowane jest spotkanie:

Szkolenie jest adresowane do szefów firm, menedżerów, a także do dyrektorów HR i specjalistów HR.

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie
  2. Wyniki badań naukowych i doświadczenia firm w wykorzystywaniu zaangażowania pracowników do poprawy wyników biznesowych
  3. W jaki sposób zaangażowanie pracowników i zaufanie w firmie wpływa na wyniki biznesowe? Co to jest Employee Value Proposition?
  4.   Metody opracowywania planów działań zorientowanych na wzrost zaangażowania pracowników i podnoszenie poziomu zaufania w firmie. Dobre praktyki firm i typowe błędy, których można unikn?ć
  5. Czy realizacja programów zorientowanych na wzrost zaangażowania pracowników może odbywać się „bezkosztowo”?
  6. Rola szefów firm i menedżerów działów HR w realizacji programów działań zorientowanych na wzrost zaangażowania pracowników i podnoszenie poziomu zaufania

Prowadz?cy :

dr Andrzej Woźniakowski, ekspert HRM w EMA Partners

Andrzej Woźniakowski jest ekspertem HRM z ponad 20-letnim stażem,   zajmuje się głównie projektami z zakresu budowy systemów motywacyjnych, strategii HRM i rozwoju działów HR, działa jako wykładowca akademicki i trener. W przeszłości jako adiunkt w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych uczestniczył w prowadzeniu wielu badań w dziedzinie rynku pracy i polityki kadrowej w polskich przedsiębiorstwach. Jest współautorem badań nad wpływem praktyk HR na innowacyjność firm przedstawionych w ksi?żce „Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji” pod redakcja prof. S. Borkowskiej wydanej przez wydawnictwo Beck w 2010r.

Aktywnie działa w branży konsultingu HR od 1996 r. pracuj?c między innymi dla takich firm konsultingowych, jak: Ernst & Young,   Capemini, Hay Group i Bigram. Brał udział w realizacji wielu projektów doradczych dla firm działaj?cych w różnych sektorach gospodarki. Projekty te dotyczyły między innymi restrukturyzacji i ł?czenia firm, zarz?dzania zmianami organizacyjnymi, budowy strategii HR i wdrażania systemów zarz?dzania wynikami pracy

Andrzej Woźniakowski ukończył studia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. otrzymał stypendium w London School of Economics, a w 1992 r. na Uniwersytecie Oxfordzkim. Napisał pracę doktorsk? na temat zarz?dzania zasobami ludzkimi i rynku pracy (obroniona w 1992r. na Uniwersytecie Warszawskim). Jest autorem artykułów i publikacji na temat Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi i rynku pracy. Występował również jako wykładowca na seminariach poświęconych zarz?dzaniu zasobami ludzkimi i kierowaniu zmianami organizacyjnymi.

W Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi wykłady z Managing People, Job Evaluation and Remuneration Management oraz z Podstaw Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi. Jest członkiem Society for Human Resource Management (SHRM).

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!