Umowy handlowe w eksporcie


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Regulacje prawne w zakresie zawierania i zabezpieczania umów handlowych to dla firmy obszar obci?żony wieloma ryzykami. Celem seminarium jest omówienie zasad przygotowywania profesjonalnych umów dla transakcji eksportowych oraz wskazanie sposobów na minimalizowanie ryzyk wyst?pienia sporów z kontrahentami zagranicznymi.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Uczestnicy seminarium dowiedz? się jakiemu prawu powinna podlegać umowa oraz jakich zapisów należy unikać. Powiemy również o pojęciach istotnych z punktu widzenia warunków zapłaty i odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, negocjacji umowy lub odst?pienia od umowy stron. Zajęcia prowadzone będ? w oparciu o liczne przykłady praktyczne.

 

Do kogo skierowane jest seminarium?  

 

Do udziału w seminarium zapraszamy pracowników biur zarz?du, działów prawnych, zarz?du, a także osoby odpowiedzialne za wdrażanie i realizację wzorców umownych w firmach.

 

W programie:

 ?                 Część teoretyczna: Wykładnia przepisów oraz ich analiza w zakresie zawierania umów handlowych.

 ?                 Część praktyczna: Ćwiczenia z oceny zapisów umownych wywołuj?cych w?tpliwości. Odpowiedzi na pytania nurtuj?ce uczestników.


  

Partner merytoryczny:

http://www.kubas.pl/  

  

Prelegenci:

Dominik Gałkowski, Partner

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie upadłościowym oraz bankowym. Jest ekspertem w zakresie badania prawnego spółek (legal due diligence), instytucji finansowych oraz audytów korporacyjnych. Nadzoruje praktykę prawa bankowego i finansowego oraz koordynuje dział prawa upadłości i restrukturyzacji  przedsiębiorstw. Prowadzi projekty dotycz?ce zmian podmiotowych przedsiębiorstw – fuzje, przejęcia, a także inne formy restrukturyzacji i upadłości.

 

Agnieszka Stochlak – Gautier, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, prawie korporacyjnym oraz prawie nieruchomości. W praktyce zawodowej zajmuje się również prawem pracy oraz europejskim prawem prywatnym. Uprawnienia zawodowe zdobyła we Francji, gdzie jest wpisana na listę adwokatów w Paryskiej Radzie Adwokackiej. W kancelarii nadzoruje i koordynuje pracę na rzecz klientów francuskich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!