Świadczenia niematerialne (w naturze) na rzecz pracowników z punktu widzenia PIT, ZUS oraz CIT

Cena :
150 + 22% VAT - firmy stowarzyszone
400 + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Calan & Associes

I.  Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2003.
II.  Najczęściej spotykane rodzaje niepieniężnych świadczeń na rzecz pracowników.
III.  Skutki stosowania tego rodzaju form wynagradzania w zakresie:
       a.  podatku dochodowym od osób fizycznych,
       b.  ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
       c.  możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu dla podatku dochodowego od osób prawnych.

Igor Gurowski - Tax Manager, Specjalizacja - Ubezpieczenia Społeczne i Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (magister prawa); w okresie od 1997 do 2000 roku pracował jako starszy konsultant w dziale „Services for Executives Abroad” w PricewaterHouseCoopers a od 2000 do 2003 roku pracował w Dziale „International Assignment Services” w Deloitte & Touche. Specjalizuje się w szeroko pojętych zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w kwestiach opodatkowania osób fizycznych. Autor szeregu publikacji dotycz?cych podatku od osób fizycznych i ZUS. Prelegent podczas wielu szkoleń dotycz?cych zagadnień prawno-podatkowych. Języki: polski i angielski.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1203 (z dopiskiem: 10 09 2003)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!