Spotkanie dla nowych ekspatów i ich rodzin


ul. Piękna 1, Warszawa

Język : francuski

Cena :
bezpłatne (skierowane do Francuzów, którzy są w Polsce nie dłużej niż rok)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy osoby i rodziny francuskie, które przyjechały do Polski w ci?gu ostatniego roku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wyjazd za granicę nierzadko wi?że się z rozmaitymi przeszkodami i trudnościami, wymaga więc odpowiedniego przygotowania do poruszania się w nowym środowisku. Podjęcie niezbędnych kroków organizacyjnych staje się konieczne do ułatwienia procesu adaptacyjnego w nowej społeczności. Spotkanie integracyjne dla francuskich rodzin przybyłych w ostatnim czasie do Polski umożliwi nie tylko nawi?zanie między nimi relacji, ale także stworzy możliwość zapoznania się z szeregiem organizacji i instytucji mog?cych udzielić im potrzebnego wsparcia.

Wydarzenie odbędzie się w przyjaznej, nieformalnej atmosferze i rozpocznie się kilkoma wyst?pieniami, podczas których poruszone będ? najistotniejsze tematy zwi?zane z ułatwieniem aklimatyzacji w Polsce. Na zakończenie spotkania goście zaproszeni będ? do networkingu i towarzyskich rozmów przy lampce wina.

 • Dostęp do najważniejszych organizacji i firm francuskich w Polsce - możliwość zdobycia cennych informacji przy otwartych stoiskach każdej instytucji
 • Konferencja – omówione istotne tematy kluczowe dla osób nowo przybyłych do Polski, wskazówki i porady ekspertów
 • Przestrzeń zabaw, gry i animacje dla dzieci :

  K?cik dla młodszych dzieci z kulkami oraz zjeżdżalni?

  Modelowanie balonów w różnych kształtach

  Zabawy ruchowe: tweaster, gra w bule, przeci?ganie liny

  K?cik „arts and crafts”

  Malowanie twarzy

 • Lampka wina na zakończenie spotkania – okazja do nawi?zania nowych kontaktów

  

Wystawcy, którzy będ? do Państwa dyspozycji:

 • Stowarzyszenie Varsovie-accueil
 • Stowarzyszenie UFE-Pologne
 • Stowarzyszenie Français du monde-ADFE Pologne
 • Instytut Francuski w Polsce
 • Konsulat i specjaliści z różnych dziedzin (notariusze - Panowie Krowicki i Kot, prawnik - Pan Kłoda, biuro rachunkowe - Pan Le Pajolec, mediacja - Panie Prot i Saczuk)
 • CCIFP – CCI FRANCE POLOGNE
 • AGS International Movers
 • AUCHAN
 • BALAJCZA Biuro tłumaczeń specjalistycznych
 • Edu & More - Nauka języka polskiego dla Obcokrajowców
 • IKO - Instytut Kształcenia Obcokrajowców
 • Nanny Express
 • SAINT HONORÉ

  W trakcie tego wydarzenia stanowiska firm będ? rozstawione w holu Ambasady. Będzie to okazja dla uczestników by zasięgn?ć wszelkich informacji użytecznych dla osób nowo przybyłych do Polski, tj. porad   zwi?zanych z edukacj?, wydarzeniami kulturalnymi, usługami czy informacji dotycz?cych organizacji zajmuj?cych się francuskimi obywatelami w Polsce.

Program wydarzenia do pobrania >>>

14:00

  

Słowo wstępne Ambasadora i Prezesa CCIFP

14:15

  

  Ambasada Francji w Polsce: współpraca z CCIFP, Dział ds. współpracy kulturalnej, Wydział ekonomiczny, Instytut Francuski, sieć Alumni-Pologne, szkoła  Lycée Français de Varsovie

14:45

  

Być francuskim obywatelem za granic? - przedstawienie działalności Konsulatu

15:15

  

Porady dotycz?ce załatwiania spraw administracyjnych w Polsce, ZUS-u, emerytury, podatków

15:30

  

Opieka zdrowotna w Polsce

15:45

  

Sprawy notarialne (spadki, datki, sprzedaż/kupno nieruchomości w Polsce i we Francji)

16:00

  

Wynajem lokalu mieszkaniowego, prawa i obowi?zki najemcy

16:15

  

Mediacje rodzinne i biznesowe

17:00

  

Koktajl


        

  Partnerzy wydarzenia:

  

Kontakt: Antonina Sobczak
antonina.sobczak@ccifp.pl
tel.: (+48 22) 690 68 98

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!