Spotkania Warszawskie


Zamek Królewski w Warszawie, wejście od Arkad Kubickiego

Język : polski / francuski

Cena :
400 pln + VAT

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

WIECEJ INFORMACJI O WYDARZENIU: www.spotkaniawarszawskie.pl

Inspiracj? do "Spotkań Warszawskich" były spotkania odbywaj?ce się w opactwie Royaumont we Francji od 2003 roku. W grudniu 2012, dwóch przedstawicieli CCIFP wraz z polskim senatorem uczestnicz? w "Entretiens de Royaumont". Tam rodzi się pomysł, by stworzyć podobne miejsce w Polsce, pozwalaj?ce na swobodn? wymianę i konfrontację myśli.

Trzy podstawowe zasady, którymi się kieruj? „Entretiens de Royaumont” s?: swobodne wyrażanie swoich myśli, otwartość i życzliwość.

Data i miejsce :

Spotkania odbęd? się w sobotę 16 listopada 2013 na Zamku Królewskim w Warszawie, wejście od strony Arkad Kubickiego.

Organizator :

FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W POLSCE (CCIFP)

Program  "Spotkań Warszawskich"

„ZDEFINIOWAĆ EUROPĘ NA NOWO”

8:30 Powitanie, śniadanie

9:15 Otwarcie Rozmów

 • Jérôme Chartier - Przewodnicz?cy „Entretiens de Royaumont”
 • Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce
 • Aleksander Pociej - Senator, Przewodnicz?cy senackiej grupy polsko-francuskiej

10:00  Wyst?pienie otwieraj?ce

Czy naprawdę potrzebujemy Europy?

Kryzys finansowy, ekonomiczny, społeczny: czy na pewno potrzebujemy Europy? Czy państwa europejskie s? ważne dla ekonomii światowej? Strefa europejska jest sił?, czy słabości?? Czy protekcjonizm jest najlepszym sposobem ochrony modelu i cywilizacji europejskiej?

 • Jean-Marie CAVADA - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodnicz?cy Nouveau Centre oraz UDI (l'Union des Démocrates et des Indépendants) - Przewodnicz?cy Mouvement Européen-France

10:30 Wyst?pienie otwieraj?ce

1000 lat Europy. Czy wspólne wartości nas jednocz? czy dziel??

Europa to tysi?cletnia historia i zbiór wartości. Jak te wartości kształtuj? się w 2013 roku: czy s? dla nas wspólnym mianownikiem czy kości? niezgody? Czy w erze Internetu i zwiększaj?cego się potencjału krajów rozwijaj?cych, świat redefiniuje te wartości nadaj?c im nowy wymiar?

 • José Maria GIL-ROBLES – były Przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego, Prezes Fundacji Jean Monnet dla Europy

11h00 - Przerwa kawowa

11:15  Debata

Praca, bezrobocie, emerytura, rodzina, laickość, emigracja… Czy mamy wspóln? politykę europejsk??

Imigracja, laickość, praca, bezrobocie, emerytury, rodzina… Wyzwania z którymi konfrontuje się Europa s? podobne niezależnie od kraju. Czy dysponujemy wspólnym podejściem do tych zagadnień? Jakie cechy wspólne jesteśmy w stanie znaleźć? Czy doświadczenia jednych państw mog? być łatwo wykorzystane gdzie indziej?

 • Władysław KOSINIAK-KAMYSZ – Minister Pracy
 • François COLOMBIE - Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Auchan Polska, Rosja i Ukraina
 • Pierre Jean COULON– Członek EESC (Comité économique et social européen)
 • Pawel KOWAL - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicz?cy Delegacji Komisji Współpracy parlamentarnej UE - Ukraina
 • prowadz?cy : Maciej BUKOWSKI, Prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych

12:30 - lunch

14:30 Dyskusje przy okr?głych stołach

Jednoczesne dyskusje przy trzech odrębnych stołach podejmuj?ce 3 kwestie

1 – Europa – ziemia obiecana. Jak zbudować europejskie potęgi gospodarcze?

Istnieje dziś 27 różnych polityk przemysłowych. UE potrzebuje jednak wspólnej strategii, która będzie wspierać duże przedsiębiorstwa, jak choćby na przykładzie Galileo lub Airbusa. Jest to jedyny środek, aby przeciwstawić się potędze Chin. Jak stworzyć nowego Airbusa w 2013 roku?

 • Isabelle BENOLIEL - Prezes Stowarzyszenia Jean Monnet
 • Jacek ADAMSKI – Zastępca Dyrektora generalnego, PKPP Lewiatan
 • Frédédric AMOUDRU - Prezes BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Anna CHABEREK - studentka SGH
 • Prowadz?cy: Tomasz LIS - Redaktor Naczelny, Newsweek Pologne

2 – Europejskie wyzwania środowiskowe i energetyczne

Energia jest jednym z największych potencjałów wspieraj?cych wzrost Europy. Pozyskanie jej z zasobów naturalnych może dać nam wiele możliwości rozwoju. Gospodarka, która nie weźmie tego pod uwagę stanie w obliczu kryzysu.

 • Marcin KOROLEC - Minister Środowiska
 • Marek KAMIŃSKI - odkrywca, zdobywca biegunów
 • Philippe CASTANET - Prezes EDF Polska s.A.
 • Maximilien ROUER - Prezes, Partner Założyciel, BeCitizen
 • Michał KURTYKA - Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej BPI Group

3 – Czy globalizacja może być szans? dla Europy?

Jedyna słuszna droga do odnowienia Europy to globalizacja, znalezienie w niej miejsca dla siebie. Stary Kontynent zyska na rozwoju na nowych rynkach na świecie, a nie na wewnętrznym konkurowaniu między sob?. Europa może wykorzystać również historycznie utrwalone kontakty w Afryce lub na Bliskim Wschodzie i zyskać na rekonstrukcji europejsko – afrykańskiej lub europejsko-azjatyckiej sieci kontaktów gospodarczych, dzięki swojemu świetnemu położeniu geostrategicznemu, które tylko trzeba rozwin?ć.

 • Andrzej MALINOWSKI – Prezydent Pracodawcow RP
 • Mikołaj PINDELSKI – Dyrektor programowy, SGH
 • Jean-Yves LECONTE - Senator francuski
 • Edouard TETREAU – Założyciel strony etatsunisdeurope.com, Doradca w zakresie strategii finansowych
 • Adam          MARKIEWICZ   - student SGH
 • Prowadz?cy: Laurent JOFFRIN, Redaktor naczelny, "Le Nouvel Observateur"

15:45 - przerwa

16:00 Nowe spojrzenie - Humanizm i konkurencyjność Europy

 • Bernard NADOULEK - Doktor filozofii, doradca ds. strategii, Profesor nauk porównawczych o cywilizacjach

16:30 Szeroka Perspektywa

Pokochać Europę – aspekt polityczny i rozszerzenie UE

Kochać Europę: to nie tylko proste credo, to nakaz. Za 30 lat, żadne z Państw UE nie będzie członkiem G8. To na poziomie Europy trzeba rozpocz?ć walkę, jeśli chcemy zachować nasz model i cywilizację, ochronić nasz przemysł i miejsca pracy, bronić naszych wartości, wdrożyć nasze zasady na skalę światow? (obrona praw człowieka, ochrona środowiska).

 • Yves BERTHELOT - Prezes Światowej Organizacji przeciwko Stosowaniu Tortur (OMCT), były Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE)
 • Włodzimierz CIMOSZEWICZ - senator, były Premier RP
 • Claude FISCHER – Prezydent, Confrontations d’Europe
 • Aleksander SMOLAR – Prezes Fundacji im. Stefana Batorego
 • Michel GUENAIRE – Partner Kancelarii Gide Loyrette Nouel,   autor ksi?żki  ? Powrót państw  ?
 • Prowadz?cy : Wawrzyniec SMOCZYŃSKI - dziennikarz, Polityka

17:45 Podsumowanie i zakończenie

 • Maciej WITUCKI - Prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), Prezes "Spotkań Warszawskich"

18h30 – 22h00 –  Wieczorny koktajl  w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim

Koszt udziału w konferencji wynosi (całodzienne debaty + wieczorny koktajl): 400 pln + VAT / 100 euro + TVA

Językiem konferencji będzie polski i francuski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na te dwa języki).

Wsparcie wydarzenia:

 • Jérôme Chartier, przewodnicz?cy  ? des Entretiens de Royaumont  ?,
 • Senat Rzeczypospolitej Polski
 • Ambasada i Ambasador Francji w Polsce, pan Pierre Buhler
 • Zamek Królewski w Warszawie.

SPOTKANIA WARSZAWSKIE

Historia

Inspiracj? do Spotkań Warszawskich były spotkania odbywaj?ce się od 2003 roku we francuskim opactwie Royaumont.

Pierwsza edycja „Entretiens de Royaumont” odbyła się w 2003 roku i była zatytułowana „La France recule-t-elle?” (Czy Francja się cofa?). Debata toczyła się wokół postrzegania przez Francuzów swojej własnej wartości i roli na arenie międzynarodowej. W 2004 i 2005 roku, dyskusje nt.  ? La politique est-elle un métier ?  ? (Czy polityk to zawód?) oraz  ? Faut-il partir pour réussir ? ? (Czy trzeba wyjechać, aby osi?gn?ć sukces?) wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników, tym samym zwiększaj?c rangę wydarzenia. Pod koniec 2006 roku, w trakcie kampanii prezydenckiej, uczestnicy spotkań starali się odpowiedzieć na pytanie „A gdybyś został prezydentem Francji…?”. Dzięki tej wyj?tkowej debacie „Les Entretiens de Royaumont” na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych wydarzeń intelektualnych we Francji.

Tak szybki wzrost zainteresowania zmusił organizatorów do zrobienia przerwy w 2007 roku i zastanowienia się, w jakim kierunku powinny rozwijać się „Les Entretiens de Royaumont”.

W 2008 roku, kiedy nad światem zawisło widmo kryzysu, spotkanie zatytułowano  ? Structurer la croissance française  ? (Utrzymać francuski wzrost gospodarzy). Pośród osób, które zabrały głos znaleźli się: Muhammad YUNUS, laureat nagrody Nobla, François FILLON, premier Francji, Jacques ATTALI, prezes Planet Finance, Manuels VALLS, aktualny deputowany.

W 2009 roku debata  ? Rêvons le capitalisme  ? (Marz?c o kapitalizmie) skłoniła do refleksji nad zaletami i wadami obecnego systemu. Uczestnicy dyskutowali o idealnym modelu gospodarczym i zastanawiali się także nad jego wpływem na środowisko. W debacie wzięli udział: Claudie HAIGNERÉ, prezes Cité des Sciences et de l’Industrie, Emmanuel FABER, dyrektor generalny grupy Danone, ale także Xavier BERTRAND, François HOLLANDE, Eric BESSON, Jean-Pierre JOUYET i Alain JUPPÉ.

W 2010 roku spotkanie  ? Réussir la France 2030  ? (Francja 2030) pozwoliło uczestnikom oraz publiczności wyobrazić sobie jak będzie wygl?dała Francja za 20 lat. Ta edycja zgromadziła wiele znamienitych osobistości takich jak Michel BARNIER, Dominique REYNIÉ, Göran PERSSON, Fadela AMARA, Henri de CASTRIES, Ramon FERNANDEZ, Laurent PLANTIER, Alain SEBAN, Charles BEIGBEDER, Christel BORIES, Jean-Luc TAVERNIER, Christophe THURIAUX, Gérard LONGUET, Carole COUVERT, Augustin de ROMANET, Jean-Marc BORELLO, Michel BOUVARD, Antoine FRÉROT, Atanase PÉRIFAN, Aldo CARDOSO, Michel MAFFESOLI, Hervé MARITON oraz wielu innych.

W roku 2011 spotkania nosiły nazwę „Aimer la France” (Pokochać Francję), a w 2012 roku „Réinventer le travail” (Zredefiniować pojęcie pracy).

Kontakt: Monika Constant, CCIFP, monika.constant(@)ccifp.pl; tel : +48 22 696 75 88

Kontakt dla mediów: Mariusz Kielich, CCIFP, mariusz.kielich(@)ccifp.pl; tel: +48 22 696 75 95

Patronat:

Wydarzenie wspieraj?:

      
    

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!