Śniadanie Biznesowe we Wrocławiu

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o bież?cej sytuacji gospodarczej oraz omówimy wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, iż spotkanie to będzie doskonał? okazj? do wymiany pogl?dów na temat zagadnień, z którymi maj? Państwo do czynienia w codziennej działalności.

Spotkanie poprowadz? Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA Audit oraz Tomasz Szarek, Partner SDZLEGAL SCHINDHELM. Swoje prelekcje wygłosz? między innymi: Marta Ignasiak, doradca podatkowy SDZLEGAL SCHINDHELM oraz Aleksandra Krawczyk-Giehsmann, doradca restrukturyzacyjny SDZLEGAL SCHINDHELM.

W trakcie spotkania przewidziane będ? przerwy kawowe umożliwiaj?ce uczestnikom śniadania wymianę kontaktów i indywidualne rozmowy z prowadz?cymi.

Program spotkania:


9:00 Rejestracja


9:30 Bież?ca sytuacja gospodarcza
• analiza globalnych tendencji gospodarczych i sytuacji na rynku krajowym
• wydarzenia polityczne oraz ich wpływ na podstawowe dane makroekonomiczne
• wpływ zmienności w najbliższym otoczeniu gospodarczym Polski
• PKB, Inflacja i Stopy Procentowe, Kursy Walut, Rynek Pracy

10:45 Przyszłość relacji organów podatkowych z podatnikiem
• kierunek zmian w podejściu do uczciwych przedsiębiorców i podatkowych oszustów
• rola indywidualnych i ogólnych interpretacji podatkowych, opinii zabezpieczaj?cych, uprzednich porozumień cenowych i utrwalonej praktyki interpretacyjnej
• szczególne regulacje dotykaj?ce międzynarodowych grup kapitałowych
• nowa jakość w kontaktach - automatyzacja wymiany informacji oraz elektroniczne bazy danych podatkowych

11:15 Compliance, restrukturyzacja, odpowiedzialność
• Skuteczny system Compliance jako pierwsza linia obrony firm przed ryzykami naruszeń
- co to jest Compliance
- analiza i budowa systemu Compliance w firmie
- sposoby ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych
• Ryzyko niewypłacalności a restrukturyzacja
- co to jest niewypłacalność
- restrukturyzacja alternatyw? upadłości
- jak rozpocz?ć restrukturyzację
• Odpowiedzialność członków zarz?du za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości
- kto odpowiada za niewypłacalność spółki
- przesłanki odpowiedzialności
- jak skutecznie się bronić

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Ze względu na ograniczon? liczba miejsc, prosimy Państwa o potwierdzenie udziału do dnia 24 października 2017 roku.

Kontakt i zgłoszenia: tomasz.szarek(@)sdzlegal.pl, renata.adamaszek(@)avanta-audit.pl

Partnerzy wydarzenia:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!