Konferencja i Seminarium Prawo

Seminarium: Wewnętrzne postępowania wyjaśniające


Al. Jerozolimskie 93 (Nowogrodzka Square), Warszawa, IV piętro

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Coraz częściej regulacje będą wymagały od przedsiębiorców prowadzenia postępowań wyjaśniających, a od sposobu rozwiązania wykrytych nieprawidłowości będą uzależniać decyzje procesowe albo wysokość sankcji.

 

Wewnętrzne postępowania wyjaśniające (ang. internal investigations) to działania podejmowane w strukturze przedsiębiorstwa, których bezpośrednim celem jest wyjaśnienie dostrzeżonych, nieprawidłowości, dokonanie  ich  oceny  prawnej  oraz  wyciągnięcie z nich konsekwencji. Postępowania takie pozwalają także zapobiec  dalszym  nadużyciom oraz minimalizować ryzyko odpowiedzialności menedżerów i przedsiębiorcy.

Polskie prawo nie wprowadziło jeszcze kompleksowych regulacji postępowań wyjaśniających oraz korzyści, na jakie przedsiębiorcy wyjaśniający i reagujący na nieprawidłowości mogą uzyskać. Nie mamy jednak wątpliwości, że w najbliższym czasie czekają nas w tym obszarze istotne zmiany. Coraz częściej regulacje będą wymagały od przedsiębiorców prowadzenia postępowań wyjaśniających, a od sposobu rozwiązania wykrytych nieprawidłowości będą uzależniać decyzje procesowe albo wysokość sankcji.

 

Agenda seminarium:

I. Zgłaszanie nieprawidłowości i postępowania wyjaśniające – czy warto na to się zdecydować?;

II. System zgłaszania nieprawidłowości – jak powinien wygląda i jak zabrać się za jego stworzenie?;

III. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego – jak je prowadzić, kogo do tego zatrudnić, jakich błędów nie popełnić i ile to kosztuje?;

IV. Postępowanie wyjaśniającego i co dalej? – jakie kroki podjąć w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości.

 

Grupa docelowa: przedsiębiorcy, członkowie zarządu, prawnicy przedsiębiorstw

 

Skontaktuj się z nami

Anna Maria Piszewska, Specjalista ds. szkoleń CCIFP

anna.piszewska@ccifp.pl; tel. +48 22 521 21 44, +48 506 166 736

 

 

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin