Samotność Prezesa


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Stanowisko Prezesa to wspaniała i odpowiedzialna praca, która nierzadko jest zwieńczeniem kariery zawodowej i spełnieniem ambicji osobistych.

Jednak bycie Prezesem jest równocześnie przedstawiane   jako najbardziej „osamotnione“ stanowisko w strukturze firmy. Charyzmatyczni przywódcy coraz częściej się przyznaj?, ze czuj? się samotni i brak im wsparcia.

Zagadnienia, które zostan? poruszone na spotkaniu:

  • Jakie wyzwania niesie ze sob? bycie nr 1 w firmie?
  • Na czym polega samotność emocjonalna, strategiczna, operacyjna?
  • Kto najczęściej jest wsparciem dla CEO?
  • Jakie mechanizmy i rozwi?zania pomagaj? radzić sobie z problemem samotności?

Spotkanie dedykowane osobom odpowiedzialnym za zarz?dzanie firm?: Prezesom,   Dyrektorom Generalnym i Właścicielom firm.

UWAGA ! Spotkanie odbędzie się w języku francuskim.

Spotkanie poprowadz?:

  • Monika Borcovs – Borcovs Consulting
  • Jolanta Bosca – Accord Group
                                     

Monika Borcovs jest zwi?zana z HR od 18 lat. Specjalizuje się w grupowych i indywidualnych projektach rozwojowych, w szczególności dla kadry managerskiej i zespołów sprzedaży. Zajmuje się również kreowaniem efektywności firm dzięki optymalizacji potencjału ludzkiego i organizacyjnego. Jako praktyk biznesu z sukcesem wykorzystuje swoje ponad 16-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach w działalności konsultingowej, któr? rozwija w swojej własnej firmie – Borcovs Consulting od ponad 2 lat.

             

Jolanta Bosca jest Partnerem w międzynarodowej firmie executive search Accord Group, gdzie od 2007 roku jako Partner zarz?dza Praktyk? Przemysłow? oraz Praktyk? Bankowo-Finansow?. Przed rozpoczęciem pracy z Accord Group, pełniła funkcję Zewnętrznego Konstultanta SPR w Kompaniii Piwowarskiej, następnie przez sześć lat pracowała w sektorze Bankowo-Finansowym, aby w 1999 roku doł?czyć do branży executive search. W ci?gu ostatnich siedemnastu lat Jolanta zdobywała doświadczenie w pracy nad projektami executive search w Europie, Azji i Afryce w wielu różnorodnych gałęziach gospodarki. Jolanta uczestniczy również w projektach doradczych dla Zarz?dów.

Partnerzy merytoryczni:


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!