Przetargowy tryb wyboru kontrahenta a zakazane porozumienia ograniczające konkurencję


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podczas seminarium "Przetargowy tryb wyboru kontrahenta a zakazane porozumienia ograniczające konkurencję" omówimy następujące kwestie :

 

>

  • Prawo ochrony konkurencji – pojęcie, cel, podstawy prawne, sankcje
  • Organizowanie lub uczestnictwo w przetargach w świetle prawa ochrony konkurencji – na co zwracać uwagę?
  • Przetargi a antykonkurencyjne porozumienia i antykonkurencyjna wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcami – Problematyka „zmów przetargowych”
  • Konsorcja przetargowe w świetle prawa ochrony konkurencji
  • Case studies

Prelegenci :

dr Michał Będkowski-Kozioł - Partner w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych.

Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UKSW (od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego). Od roku 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Zarz?dzania w Ciechanowie); W poprzednich latach prowadził także wykłady z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego na Wydziale Prawa Technische Universität Dresden.

Krzysztof Zięba - Radca prawny, Partner w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Departamentem Prawa Handlu i Dystrybucji. Specjalizuje się w prawie marketingu, handlu i dystrybucji. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i negocjowania umów handlowych, w tym w szczególności w tworzeniu systemów dystrybucyjnych. Od kilku lat kieruje Praktyk? Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji w KZR&P i  uczestniczy w projektach z zakresu prawa ochrony własności przemysłowej. Doradza klientom z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG), spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz motoryzacyjnego.

Krzysztof Zięba jest również ekspertem w zakresie rozwi?zywania sporów dotycz?cych nazw domen i doradza klientom przy odzyskiwaniu bezprawnie zajętych domen internetowych przed właściwymi s?dami arbitrażowymi.

Monika Urban-Piotrowska - Prawnik w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Praktyk? Ochrony Praw Konsumentów oraz współkieruje Praktyk? Kontroli Koncentracji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji i prawie antymonopolowym.  

Doradza w zakresie porozumień ograniczaj?cych konkurencję, zgłoszeń zamiaru koncentracji przedsiębiorców oraz prawa ochrony konsumentów. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu analiz prawnych działań przedsiębiorców pod k?tem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i  konsumentów. W sferze jej zainteresowań pozostaj? również zagadnienia z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!